Müziğin 6 Yaşa Kadar Zihne Etkileri

Bugün sizlere müziğin okul öncesi 6 yaşa kadar zihinsel gelişime etkileri konusunda detaylı bilgilendirmeler sağlayacağımız bir yazı hazırladık. Müziğin okul öncesi 6 yaşa kadar zihinsel gelişime etkileri konusu hakkında gerçekten çok uzun süreli tecrübelerimizden ve araştırma süreçlerimizden yararlandığımızın garantisini sizlere sunabilirim. Eğer müziğin okul öncesi 6 yaşa kadar zihinsel gelişime etkileri konusu hakkında bilgilendirme sağlamak istiyorsanız gerçekten çok doğru bir siteye geldiniz. Çünkü bu yazıyı okuduktan sonra müziğin okul öncesi 6 yaşa kadar zihinsel gelişime etkileri konusunda aklınızda hiç bir soru işareti kalmayacağından eminiz. Bu yazıda bulunan bilgilerin hepsi, kurulduğumuz ilk günden itibaren gerek öğrencilerimiz ile kurduğumuz iletişimler, gerek öğrencilerimiz ile edindiğimiz tecrübelerimiz, gerek öğrencilerimize sunduğumuz eğitimlerimiz, gerek ise edindiğimiz bilgiler dahilinde, edindiğimiz kaliteli tecrübeler, profesyonel kariyer geçmişimiz ve uzun süreli araştırmalarımız sonucunda ortaya konulmuş, doğruluğu öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, edindiğimiz bazı kaynaklar ve tecrübelerimiz ile tescillenmiş bilgilerdir. Dolayısı ile bu yazıda bulunan her bilgiye gönül rahatlığı ile güvenerek öğrenebilir, kendinizi geliştirebilmek adına bir adım atabilirsiniz. Bu yazıda bulunan hiç bir bilginin zararı yoktur aksine, sizlere gerçekten çok fazla yararı olacaktır.

Müziğin-Okul-Öncesi-6-Yaşa-Kadar-Zihinsel-Gelişime-Etkileri-min

Bu yazıda bulabileceğiniz konu başlıkları şunlardır;
– Müziğin Okul Öncesi 6 Yaşa Kadar Zihinsel Gelişime Etkileri
– Müziğin Okul Öncesi 6 Yaşa Kadar Zihinsel Gelişime Etkileri Hakkında Araştırmalar
Dilerseniz sizler için uzun süreli araştırmalarımız ve araştırmalarımız doğrultusunda detaylı bilgiler ve araştırmalar dahilinde hazırladığımız “Müziğin Okul Öncesi 6 Yaşa Kadar Zihinsel Gelişime Etkileri” isimli yazımıza geçiş yapalım.


Müziğin Okul Öncesi 6 Yaşa Kadar Zihinsel Gelişime Etkileri

Müziğin-Okul-Öncesi-6-Yaşa-Kadar-Zihinsel-Gelişime-Etkilerii-min

ABD’de California Üniversitesinde yapılan araştırmalar 3 ila 5 yaş arası piyano dersi alan çocuklarda fen ve matematik derslerinde başarı getirecek olan mekân-zaman muhakemesinin geliştiği ortaya çıkarmıştır.

Klasik müziğin etkilerini yoğun olarak araştıran ve olumlu yönlerini aktif olarak kullanan ABD eyalet bazında çeşitli kanunlarla müziği sosyal hayata sokarak ondan faydalanmaktadır; örneğin Florida’da tüm devlet okullarında arka planda klasik müzik çalınması istenmektedir.

Hong Kong Üniversitesinde yapılan bir araştırmada ise 12 yaşından önce en az 6 yıl müzik eğitimi almış çocuklarla hiç müzik eğitimi almamış çocuklar arasında yaptıkları karşılaştırma ile müzik eğitimi alanların kelime dağarcığının diğerlerinden çok daha fazla gelişmiş olduğunu saptanmıştır.

California Irvine Üniversitesinden Prof. Dr. Gordon Shaw ve Wisconsin Üniversitesinden Prof. Dr. Frances Rauscher’e göre okul öncesi çocukların beyinleri tıpkı bir hamur gibidir ve erken yaşlarda verilecek birtakım eğitimlerle çocuğun beynini şekillendirip beslemek mümkündür.

Yapılan-Araştırmalar-min

Shaw ve Rauscher bir araştırmalarını “Küçük yaşta müzik dersleri almak ve özellikle de bir enstrüman üzerinde yoğunlaşmak” üzerine yapmışlardır. Bunun için en popüler ve en yaygın enstrüman olan piyanoyu seçmişlerdir. Seçimin diğer bir nedeni de piyanoyu fiziksel olarak deneyi gerçekleştirdikleri yaş grubundaki çocukların daha rahat ve kolay öğrenebilmeleridir. Bu deney için 3–4 yaş grubunda anaokuluna giden 78 çocuk seçmişler, seçtikleri çocukların ailelerinin sosyo-ekonomik, kültürel yapılarının ve çocukların gittikleri ana okullarının eşdeğer olmasına dikkat etmişlerdir. Seçilen çocuklara deneye başlamadan önce zekâ testi uygulanmıştır.

Deney için 78 çocuk dört gruba ayrılmış;
Birinci gruba solfej dersi,
İkinci gruba piyano ve solfej dersi,
Üçüncü gruba bilgisayar dersi verilirken,
Dördüncü gruba hiçbir şey öğretilmemiştir.

Piyano grubundaki çocuklar haftada ikişer kere 15’er dakika piyano dersi almışlardır. 8 ay sürdürülen bu eğitimin ardından çıkan sonuç, piyano grubundaki çocukların zekâsında diğer gruptakilerden çok daha fazla artış olduğudur. 8 ayın sonunda diğer gruplardaki çocukların zekâlarında önemli bir gelişme kaydedilmezken, piyano dersi alan gruptakilerin IQ’larında %46’lık bir gelişme görülmüştür. Prof. Dr. Shaw ve Prof. Dr. Rauscher bu deney 3–4 yaş grubunda yapılmış olsa da 12 yaşına kadar alınan müzik derslerinin etkili olacağını belirtmektedirler:

“Müzik de tıpkı matematik ya da satranç gibi yüksek beyin fonksiyonları gerektirir. Müzikle uğraşmak aynı zamanda iyi gelişmiş “spatial” zekânın temelini atar.

Spatial zekâ, görsel dünyayı algılayabilme, nesnelerin görüntülerini zihinde oluşturabilme ve bunların farklılıklarını kavrayabilme yetisidir. Müzik dersleri sinirleri eğiterek beynin korteksindeki algısal gelişmeyi sağlar.”

Biyologlar yeni doğmuş çocuğun beynindeki fazla sayıdaki hücrelerin bir kısmının sinirlerle birbirine bağlanmış hücre ağının dışında kaldığını belirtmektedirler. Shaw ve Rauscher’in araştırmaları bu temele dayanmaktadır; piyano ya da diğer enstrümanların eğitiminin bu sinirsel bağlantıyı güçlendirdiğini ve çocuk zekâsını %46 oranında artırdığını ortaya koymaktadır.

Rauscher’e göre müzik, zihinsel imgelemeyi ve bu imgeleri notaları kullanarak müziğe dönüştürmeyi gerektirir, dolayısıyla fen ve matematikle bu açıdan çok ortak yönü vardır. Çocuklara biraz da olsa müzik öğretmek onların zekâlarını, algılama ve öğrenme kapasitelerini, bedensel ve zihinsel koordinasyon kurmalarını ve yaratıcılıklarını geliştirir.

Anne-Karnında-da-Gelişim-Gösterir-min

Önceki yazılarımızda anne karnındaki bebeğe dinletilen klasik müziğin etkilerinden ve bu etkilerin ne kadar olumlu olduğunu açıklamıştık. Bu yazıda da gördüğünüz gibi çocuklara da müzik gerçekten çok etkili oluyor. Çocukların zihinsel ve psikolojik gelişimleri, güzel müzikler ile gerçekten güçlü ve kaliteli bir hal alabiliyor. Müzik ruhun gerçekten gıdasıdır.


Dediğimiz gibi, bu yazıda bulunan bilgilerin hepsi, kurulduğumuz ilk günden itibaren gerek öğrencilerimiz ile kurduğumuz iletişimler, gerek öğrencilerimiz ile edindiğimiz tecrübelerimiz, gerek öğrencilerimize sunduğumuz eğitimlerimiz, gerek ise edindiğimiz bilgiler dahilinde, edindiğimiz kaliteli tecrübeler, profesyonel kariyer geçmişimiz ve uzun süreli araştırmalarımız sonucunda ortaya konulmuş, doğruluğu öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, edindiğimiz bazı kaynaklar ve tecrübelerimiz ile tescillenmiş bilgilerdir. Dolayısı ile bu yazıda bulunan her bilgiye gönül rahatlığı ile güvenerek öğrenebilir, kendinizi geliştirebilmek adına bir adım atabilirsiniz. Bu yazıda bulunan hiç bir bilginin zararı yoktur aksine, sizlere gerçekten çok fazla yararı olacaktır.