Orff Eğitimi

Orff Eğitimi

Orff kursumuzun aylık ücreti 285 TL’dir.

Orff Eğitimi

Orff yaklaşımı” olarak da anılan bu eğitim, besteci Carl ORFF ve dansçı Gunild KEETMAN tarafından geliştirilmiştir. Geneline bakıldığında müzik ve hareket eğitimi olarak tanımlanabilir. Temelde her insanda var olan, duygularını ritm, müzik ve hareketle anlatabilme dinamiğinin bu eğitimle açığa çıkarılması prensibine dayanır.

Orff eğitimi, kalıplaşmış katı kuralların olduğu bir eğitim şekli değildir. Bu eğitimde açığa çıkarılmak istenen çocuğun yaratıcılığının yanında öğretmenin yaratıcılığınada yer verilmiştir.
Özetle bu bilgiler ışığında ulusal değerlerin korunduğu bir programla Orff Eğitimini sunmaktayız.

Alman besteci Carl Orff,çocuklara müzik eğitimi vermek  için bu özel eğitim yöntemini geliştirmiştir.

Orff eğitimi,okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklara yönelik bir eğitimdir.Bu yöntemle amaç çocukların yaratıcılığını geliştiriken,eğlenirken öğrenmesini sağlamaktır.Müzikle dans eden,hareket eden,konuşan,müziğe söz giydiren(söz yazan) kısacası müzik aracılığıyla kendini ifade eden çocuk bu esnada aslında müziğin içine yavaş yavaş girmiş ve bir takım kavramları farkında bile olmadan öğrenmeye başlamıştır. Sözün özü her çocuğun birden bir çalgı öğrenmesinden önce orff eğitimi alıp müziği yaşaması,içerlemesi ve böylece bilgi birikiminin olması kesinlikle şarttır.


ORFF YÖNTEMİ NEDİR?

Ritm; müzik, dans ve konuşmada doğası gereği varolan temel öğedir. Bu temel öğe üzerine kurulu  bir “ dil ” olan Orff yöntemi;

a)   Ritm için vücut sesi ve jestler vurgulanarak,

b)   Enstrümanların en doğalı ve ilki olan “ses” kullanılarak,

c)   Her ölçü, şekil ve ses çeşitliliğine göre bütün davul türlerine büyük önem verilerek,

d) Doğaçlamalara şekil veren öge olarak “ostinato” (tekrarlanan ritmik, sözlü veya söylenen biçim) kullanılarak doğmuştur.


Orff Metodu, çocuklara temel müzik eğitimi vermek için çocuğun alışık olduğu elemanları  kullanarak tamamen doğal yolla öğrenmeyi teşvik eden, Carl ORFF tarafından geliştirilen bir metottur. Bu metodun en temel öğesi, dans, müzik, konuşma, dil, vücut, ve hareket birlikteliğidir. Bu temel öğeleri kullanarak, orff metodu uygulandığında, çocukta müzikal yönden gelişme sağlanır. Aynı zamanda bu gelişmeyle birlikte, çocukta öğrenme disiplini, grup sorumluluğu alma, başkaları ile çalışmayı öğrenme ve dikkat becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır.Taklit ve keşfetmenin, doğaçlama ve müzik yazarlığına yol açması ile aktif bir şekilde öğrenmeyi sağlar.Okuma ve yazmayı öğrenmeden önce çocuk konuşmayı öğrenir.


ORFF ÇALGILARI

Carl ORFF, tüm bunların yanında, çocuklara metodu uygularken, eğitimi daha eğlenceli hale getirmek amacıyla, kendi adını verdiği Orff enstrümanlarını kullanmıştır.

Bu enstrümanlar :

 • Çelik Üçgen
 • Ritm Çubukları
 • Zil
 • Timpani
 • Gong
 • Ksilofon
 • Metalofon
 • Bango
 • Marakas
 • Kastanyet
 • Tef
 • Glockenspieller
 • ve çeşitli büyüklükte davullar en çok bilinenleri arasındadır.

ÖRNEK ETKİNLİK

 

 • Amaca yönelik önceden hazırlanan bir hikaye : Hikayenin önemli noktaları öğretmen tarafından ders öncesinde belirlenir. Bu noktaların ifade edilebilir özellikte olması önemlidir. Örnek: gök gürültüsü, yağmur sesi, merdivendenhızla çıkan ya da inen bir çocuğun ayak sesleri, birşeyler yerken çıkardığımız sesler, sabah kalktığında kollarını iki yana açarak gerinen bir  insanın çıkardığı ses,  vb.

 

 • Öğretmen tarafından org veya piyano ile sürdürülen bir ostinato kalıbı.

 

 • Orff çalgıları sınıfın ortasına dağınık olarak yerleştirilir.
 • Yapılacak çalışma çocuklara açıklanır.

 

 • Hikaye öğretmen tarafından anlatılmaya başlanır. Belirlenen ostinato konuya göre öğretmen tarafından sürdürülür.

 

 • Canlandırma ve uygulama anı geldiğinde öğretmen orgun-piyanonun başından kalkarak hikayenin kaldığı noktadaki durumu-olayı-sesi  seçeceği çalgısıyla ifade etmesi için bir öğrencinin yanına ilerler ve omzuna dokunur. Öğrenci kalkar, çalgılara yönelir ve kendince uygun bulduğu Orff çalgısıyla düşüncesini hayata geçirir, canlan dırmasını yapar.Yapılan çalışmalarda çok farklı örneklere rastladığımız gibi bir olayı birçok öğrencinin aynı çalgıyı aynı şekilde kullandığı da dikkat çekici bir noktadır.

 

 • Bu sırada diğer öğrenciler hikayeyi dinlerler ve uygulama yapan arkadaşlarını izlerler.

 

 • Bu uygulama sırasında hikayenin resmi de yaptırılabilir. Tüm öğrenciler anlatılan masalı hayalinde canlandırır ve bunu kağıtlarına çizerler. Bu şekilde diğer öğrenciler de yaratıcılıklarını uygulama şansını resim yaparak gerçekleştirmiş olurlar.

SONUÇ

 

 • “Önce tecrübe et, sonra ifade et.”

(veya tüm vücut kavramı tecrübe ettikten sonra tecrübeyi kelimelere dök)


ORFF

 

Orff Eğitimi İzmir / İzmir Orff Eğitimi / Orff Eğitimi İzmir Karşıyaka / Orff Dersi İzmir Karşıyaka

 

 

Orff Eğitimi İzmir – Orff