Enstrümanların ortaya çıkış hikayeleri çalan kişileri oldukça heyecanlandırmaktadır. Geçmişten günümüze kadar müzik aletinin nasıl geldiği, ne gibi değişimlere uğradığı, hepsi uzun tarihi bir süreç.

klarnetin-icadı

Klarnetin Ortaya Çıkış Süreci

klarnetin icadı

Klarneti Kim Buldu

Klarnet sanatçıları da bu müzik aletinin hikayesini oldukça merak etse de tam olarak çıkış öyküsü bilinememektedir. Kulaktan kulağa yayılan söylentilerle bir hikaye uydurmak mümkün olsa da doğru hikaye geçmişte kalmıştır. Çok eski zamanlara dayandığı Mozart gibi batı müziğinin önde gelen isimlerinin eserlerinde kullanılması ile net bir hal almıştır. Eski uygarlıklarda örneğinin olduğu söylenen bu müzik aleti ilerleyen zamanlarda geliştirilerek şimdiki halini almıştır.

Mısır ve Afrika da bulunan bazı müzik aletleri klarnete olan benzerliği ile dikkatleri üzerilerine çekmiştir. Bu buluntular da klarnetin doğu medeniyetlerinden ortaya çıktığını kanıtlar niteliktedir. Çift klarnet üzerindeki delik sayıları ile farklılık gösterse de büyük benzerlikleri ile atası olduğunu göstermektedir. Bu konuda çok farklı rivayetler olsa da tarihi dönemlere göre klarnetin değişiklik gösterdiğini ve bu değişikliklerle günümüzdeki halini aldığı görülmektedir. Net olarak kayıt altına alınması ise 1790 yıllarını bulan klarnet bu dönemden önce de kullanıldığını göstermektedir.

Fransızlarda ortaya çıkan fakat kökünün araplarda ortaya çıkmış üflemeli bir çalgıya dayandığı söylenen chalumeau ilerleyen dönemlerde giderek gelişmiştir. Bir çok besteci tarafından farklı esintiler yaratılmak için kullanılmaktadır. Özellikle doğa ve köy hayatını anlatmak adına bu çalgı uzun süre bestecilerin yardımcısı olmuştur. Operalar bu müzik aleti sayesinde çok daha zevkli bir hal almıştır.

Net olarak hikayesi bilinmese de bu kadar eskiye dayanan bir müzik aletini çalmak kesinlikle insana keyif vermektedir. Klarnetin ülkemizdeki geçmişi ise kayıtlı olarak ilk kez 1820’li yıllarda kullandığı bilinmektedir.