Trompetin Tarihçesi

trompetTrompetin tarihçesi aslında oldukça eskiye, MÖ. 2000’ lere dayanmaktadır ve ilk olarak rastlandığı yer Mısır‘ dır.

Eski medeniyetlerde de askeri alanda kullanılan trompetin ham maddesi bakırdır fakat her medeniyette farklı ham maddelerde trompet üretildiği görülmüştür.

İlk trompetler, günümüzde üretilen ve gelişen trompetlere göre, daha küçük ve daha az ses aralığına sahip olarak üretilmiştir.

İki tür trompet bulunmaktadır;

1-Basit trompet; ilk olarak üretilen, doğal olarak en basit trompettir.
2-Kromatik ya da pistonlu trompet.

1600’ lü yıllara gelindiğinde askeri alandan daha çok, sanatsal alanlarda kullanılmaya başlanmıştır ve özellikle barok dönemi trompet sanatçıları için altın çağı olarak nitelendirilebilir.

17. yy da ise, önemli sanatçılar eserlerinde trompeti kullanmaya başlamışlardır. 1800’ lü yıllarda ise sanatçılar, trompetin tonunu değiştirmek için, ilave bir boru sistemiyle, Fa’dan Si bemole kadar değişiklik yapılmış oldu. 1820′ li yıllarda trompet iyice geliştirilerek orkestralara eklenmiştir.

Günümüzde ise trompetler, si bemol olmasının yanı sıra, genel olarak ilk yapısına uygun olarak geliştirilmiştir.