Seslerin Sınıflandırılması,

Bugün sizlerle birlikte erkek ve kadın seslerinin sınıflandırılmasını inceleyeceğiz. Bu sınıflandırmaların neye göre ve neden yapıldıklarını incelediğimiz bu yazıyı okuduktan sonra, aklınızda ses sınıflandırılması ile alakalı hiç bir soru işareti kalmayacak.

Seslerin Sınıflandırılması

Aklınızda şu sorular mı var;

♦ Sesler neye göre sınıflandırılır?

♦Kaç adet ses sınıfı vardır?

♦ Kaç adet erkek sesi sınıfı vardır?

♦ Kaç adet kadın sesi sınıfı vardır?

Merak etmeyin, bu yazıyı okuduktan sonra yukarıda yazmış olduğum veya aklınızda oluşabilecek diğer tüm sorularınızın cevaplarını bulabileceksiniz. Ayrıca güzel şarkı söylemek, sesi dinlendirmek, sesi güzelleştirmek adına tüm yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz, bu yazıları okuduğunuzda emin olun şimdikinden 4-5 kat daha bilgili olacak ve sesinizi gerçekten iyi kullanıyor olacaksınız! İşte o yazılar: Şarkı Söylemenin Önemli Noktaları
Şimdi dilerseniz yazımıza geçelim.


Seslerin Sınıflandırılması

Ses sanatçıların işlenmiş ve yerleşmiş sesleri bir takım sınıflara ayrılır. Aynı sınıftaki sesleri birbirine benzeyen tarafları olur. Bu benzerlikler genişlik, renk ve hareketlilik bakımlarından olabilir. Her ses bağlı olduğu ses sınıfında olması gereken ses genişliğine, renge ve özelliklere sahip olmalıdır.. Bu sınıflan genel olarak şu şekilde sıralayabiliriz:

Erkek seslerinde bas, bariton, tenor. Bu gruplarda bir takım ikinci derecede gruplara ayrılırlar.Saadet tkesus’un ‘Ses Eğitimi ve Korunması” adlı eserinde ses sınırlan aşağıdaki şekillerde belirlenmiştir.


Erkek Seslerin Sınıflandırılması

Bas: En kalın erkek sesidir. Bas proford, basbuffo ve yüksek bas olarak üçe ayrılırlar.

Bas Profond: Sesin rengi çok koyu, volümlü, pesleri kuvvetlidir. Çoğunlukla sahnede cidde dramatik roller söylerler.
Bas Buffo: Renk bakımından daha az zengindirler. Bas profond kadar kuvvetli değilse de ondan daha hareketlidir.
Oyun operaların parlondoloranı, koleratuarlannı kolayca söyleyebilirler. Hemen her zaman komik rollerde kullanılırlar.

Yüksek bas: Pesleri diğer baslardan daha zayıftır. Buna karşın tizleri parlak ve rahattır. Baritona yaklaşan sınır partilerinde bol tizleri olan bas partilerinde başarı gösterirler.
BARİTON: Orta kalınlıktaki erkek sesidir. O da üçe ayrılır.

  • Dramatik bariton: Renk bakımından yüksek bası andırır. Kuvvetli ve dramatik gücü olan bir sestir. Karakter rollerinde, kahramanlık operalarmda çok kabul gören bir sestir.
  • Lyrik bariton: Renk bakımından dramatik tenora yaklaşır, yumuşak tizleri, parlar, dramatik baritondan daha hareketli bir sestir.
  • Legger bariton: Lyrik baritondan daha hareketli, daha hafif daha çok tenora benzeyen bir baritondur. Fazla agilite isteyen Italyan operalarmda (Rossini, Donizetti) sık sık kullanılır

TENOR: Erkeklerde az rastlandığı için çok makbul bir ses cinsidir. Eğitimi çok dikkat ve sabır isteyen bir sestir. Özelliklerine göre çeşitli sınıflara ayrılır.

Dramatik tenor (THelden tenor): Kahramanlık tenoru da denilen bu sesin genişliği ve rengi hemen hemen iyrik baritona benzer Çok dayanıklılık ise kuvvet isteyen Wagner operalarının hemen bütün önemli tenor partileri bu sesler için yazılmıştır. En iyi dramatik tenorlara Isveç ve Norveçliler arasında rastlanır.

Lyrik tenor: Rengi daha aydınlık ve daha yumuşak olan (Iyrik tenor hemen bütün italyan operalarınm baş erkek rollerini elinde tutar ve tizlerinin parlaklığı ile belirir.

Legger tenor: Üçlü do’nun üzerindeki reye kadar çıkan bu hafif tenorlar kuvvetli olmaktan çok hareketlidirler. Oratoryolarda eski oyun operalarında (Rossini, Donizetti) sık sık görülürler.
Buffo tenor: Legger tenor karakterinde. komik rollere pek uyan bir ses cinsidir.


Kadın Seslerinin Sınıflandırılması

Kadın seslerini üç ana gruba bölerek sınıflandırabiliriz:

  1. Kontralto
  2. Mezzosoprano
  3. Soprano

KONTRALTO: En kalın kadın sesidir ve çok az bulunur. Peslerde erkek sesine benzer. Rengi koyu ve sıcaktır. Oratoryo ve sahne kontraltosu diye ikiye ayrılır. Eğitimi en zor kadın sesidir.

Oratoryo Korıtraltosu: Özel olarak eski eserlerin icrasında kullanılan çok renkli, çok zengin kuvvetli ve ağır bir sestir.

Sahne kontraltosu: Renkli kuvvetli, dramatik etkiye sahip bir sestir. Karakter rollerinde görülür.

Genç dramatik soprano: Yüksek dramatik sopranodan daha yumuşak bir karaktere ve daha aydınlık bir renge sahiptir. Daha hareketlidir. Hemen bütün İtalyan operalarındaki kahraman kadın tipleri bu seslere verilmiştir.

Lirik Soprano: En çok rastlanan soprano cinsidir. Yumuşaklığı ve tizlerinin berraklığı başlıca özellikleridir.

Koleratür Soprano: En ince sopranodur. Gırtlaklannın olağanüstü hareketliliğiyle birer ses cambazı gibidirler. Dramatik veya iyrik olurlar. Dramatik koleratuarlar, ses ustahğmın yanı sıra zengin bir renk ve ses kuvvetine sahiptirler.
“Gayet az rastlanan makbul bir ses cinsidir. Küçük koleratur seslerine de koleratur subret denir. Oyun operalarmda, operetlerde önemli roller alırlar”

 

Artık seslerin nasıl sınıflandığını biliyorsun, peki ya sesini daha güzel kullanmayı istemez misin? Kim istemez ki? İşte burada —-> Sesini Daha İyi Kullanma İpuçları