Şarkının Akorları Gitarla Nasıl Bulunur

Gitarı elimize aldığımızda, bir kitaptan, internetten, akor sitelerinden şarkıların akorlarına bakıyoruz. Bazen yanlış akorlarla şarkıları çalmayı deniyoruz çünkü bu tarz sitelere herkes şarkı akoru eklemesi yapabiliyor ve tamamen uydurma akorlar da olabiliyor, bazı siteler şarkıların orjinal tonlarında akorlarını eksiksiz olarak doğru sunsa da internet akor çöplüğüne dönüşmüş durumda, hatta durum şöyle ki bazı gitar akor kitapları bile akorları sitelerden bulup kontrol etmeden yayınlıyor, hal böyle olunca da nereye güveneceğimizi bilmiyoruz!

Şarkının-Akorları-Gitarla-Nasıl-Bulunur-Şarkı-Akoru-Çıkartmak

Peki ya şarkıları dinleyip akorları kendimiz çıkartsak? Şarkı akorlarını biz uğraşıp bulsak!

Bu başta biraz zaman alacak fakat alıştıktan sonra hiç bir şarkının akorunu aramakla uğraşmayacağız, sadece oturup şarkıyı dinleyip şarkının akorlarını rahatça çıkarabilecek ve bir akor kitabı ya da akor sitesine ihtiyaç duymayacağız. Tabi ki bunlar için önce akor mantığını öğrenmemiz gerek, akor nasıl kurulur, akor çeşitleri nelerdir, gam nedir, gitarda akorların yerleri gibi konulara hakim olmak gerekir, bu konuları tek tek işleyip, şarkıların akorlarını bulma konusunda uzmanlaşacağız.

Dilerseniz yukarıda belirtmiş olduğumuz konulara tek tek değinmeye başlayalım. Şarkı akorlarını bulma yazı dizimiz bir kaç makaleden oluşacaktır ve genel olarak bu makalede aşağıdaki konuları işleyeceğiz;

1. Gam nedir?
2. Major gam, minör gam, eolik minör, armonik minör, melodik minör gamlar nelerdir?
3. Triad akorlar nelerdir? Major akor, minör akor, aug akor ve dim akor nedir, nasıl basılır?
4. Akorların kuruluşları nasıl olur, akorların içindeki sesler nasıl bulunur?
5. Bir gamın alabileceği akorlar nelerdir?
6. Sık sık ardı ardına kullanılan ve biribiriyle uyumlu akorlu şarkıların çalışılması


Gitarda Akor Nedir?

Gitarda-Akor-Nedir

Gitarda akor, kısaca bir tanım ile; belirli notaların bir araya gelerek çıkarttığı seslere verilen isimdir. Her şarkıda bulunan, kendi içerisinde belirli bir düzeni olan notaların birleştirerek olulturduğu, toplu seslere akor denir. Üç veya daha fazla sesin aynı anda tınlamasına akor denmektedir. Her çalgı ile akor çalınması mümkün değildir. Akor çalabilen enstrümanların başında gitar ve piyano gelmektedir. Bu çalgılarda aynı anda üç veya daha fazla ses çıkartılabilmektedir. Bu yüzden gitar ve piyano bir solo çalgı olduğu gibi güzel de eşlik enstrümanlarıdırlar. Bilindiği gibi Batı müziğinde iki adet akor bulunmaktadır. “Minör” ve “Majör”. Tek başına bir nota sembolü gördüğünüzde, bu majör olduğu anlamına gelmektedir.

Örneğin;

C: Do Majör

D: Re Majör

E: Mi Majör

F: Fa Majör

G: Sol Majör

A: La Majör

B: Si Majör

Eğer bu nota sembolünün yanında “m” işareti var ise bu, o akorun “minör” olduğu anlamına gelmektedir.

Örneğin;

Cm: Do Minör

Dm: Re Minör

Em: Mi Minör

Fm: Fa Minör

Gm: Sol Minör

Am: La Minör

Bm: Si Minör

Batı müziğinde 7 adet temel +5 ara nota ve bunları sembolize eden harfler bulunmaktadır. “La (A)” notası doğal nota olarak bilinmektedir. Bir çok ses “La (A)” sesidir. Bu yüzden sembollemeler “La (A)” notasından başlar ve tize doğru gider.

La- A
Si – B
Do – C
Re – D
Mi – E
Fa – F
Sol – G

Bir de bu notaların “Diyez (#)” leri  ve “Bemol (b)” leri bulunmaktadır. Diyezler ve bemoller, yanında bulunduğu notanın yarım ses önünde ya da arkasında olması gerektiğini gösteren sembollerdir. Diyezleri, bemolleri ve diğer nota sembollerini incelediğimiz “Notaların Gitar Üzerindeki Kusursuz Düzenleri Yerleri” isimli yazımızı okuyarak, bu konuda tam ve doğru bilgiye sahip olabilirsiniz.

Bu noktadan sonrası basit kurallardan ibarettir..
Normal akorlar (3 adet ses ile oluşan düz akorlar) 1-3-5 kuralıyla seçilip oluşturulur.
7’li Akorlar: 1-3-5-7
9’lu Akorlar: 1-3-5-7-9
şeklinde devam eder…

Burada ses aralıkları önem kazanmaktadır;

1) Akordaki ilk nota, akorun isim babasıdır. Yani en başa bu notanın sembolü konulmaktadır.

2) Akordaki 2. nota ile 1. nota arasında 1,5 ses var ise, bu akor minör, 2 ses var ise bu akor majör olur. Eğer akor minör ise, sembolün sonuna “m” işareti konulur fakat akor majör ise hiç bir işaret konulmadan sembol doğrudan yazılır.

3) Akor minör iken, akordaki 3. nota ile 2. nota arası normar şartlarda 2 sestir. Eğer bu akorda 3. nota ile 2. nota arasında 2 ses yerine 1,5 ses var ise bu nota “-5” ya da (dim) şeklinde yazılır. Bu işaret, 5. notanın, kuraldan yarım ses daha ince olduğunu gösterir.

4) Akor majör iken, bu akordaki 3. nota ile 2. nota arasındaki ses aralığı normal şartlarda 1,5 tur. Eğer majör bir akorda, 3. nota ile 2. nota arasında 1,5 ses yerine 2 ses aralığı var ise bu akorun isminin sonuna “+5” ya da (aug) yazılır. Bu işaret, 5. notanın, kuraldan yarım ses daha kalın olduğunu gösterir.

5) Eğer akorumuz 7’li akor ise, akordaki 7. nota ile 5. nota arasındaki normal ses aralığı 1,5 olmalıdır ve bu akorun sembolünün sonuna “7” yazılır. Eğer ses aralığı 2 ses ise ve bu akor majör ise, sembolün sonuna “maj7”, eğer bu akor minör ise sadece “+7” yazılır.


Gitarda Gam Nedir?

Gitarda-Gam-Nedir

Gam, bir müzik parçasının kuruluş şekline göre (minör, majör) belli kalıplar üzerinde dizilmekte olan notalar topluluğuna denir.

İnici gamlarda ses giderek kalınlaşır yani pesleşir. Ancak çıkıcı gamlarda ses incelmekte yani tizleşmektedir. Gamın sekizinci notası, gamın başladığı notanın tekrarı olmakla yükümlüdür. Bunu bilerek bile gamı doğru çalıp çalmadığınızı anlayabilirsiniz. Batı müziğinde, gamların dereceleri özel harfler, semboller ile okunmaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi;

C: Do

D: Re

E: Mi

F: Fa

G: Sol

A: La

B: Si

Dilerseniz sizlere bir majör bir de minör gamına örnek verelim;

Majör Gam: 2 tam / 1 yarım / 3 tam / 1 yarım

Minör Gam: 1 tam / 1 yarım / 2 tam /1 yarım /2 tam

Gam kavramıyla ilgili yazımıza buradan da ulaşabilirsiniz; Gitar’da Gamlar


Gitarda Akorlar Nasıl Basılır?

Gitarda-Akorlar-Nasıl-Basılır

Dilerseniz sizler için her gitaristin bildiği başlıca akorları ve nasıl basıldıklarını yazalım;

Majör Akorların Basımı

Do (C) Majör Akoru:  1. sesi do olmak üzere do, mi, sol seslerinden oluşur. Major gam formülüne göre (2 tam bir yarım , 3 tam 1 tarım) do, re, mi, fa, sol,  la, si seslerinden do major gamı uluşur. Diyez ve bemol almaz. Tam seslerden uluşur. İlgili minörü laminör(Am)dür.

Re (D) Majör Akoru:  1. sesi re olmak üzere re, fa diyez, la seslerinden oluşur. Major gam formülüne göre ( 2 tam 1 yarım, 3 tam 1 yarım ) re, mi,fa diyez,sol,la, si,do diyez,re, sesleri re major gamını oluşturur. 2 diyezli bir gamdır. İlgili minörü si(Bm) minördür.

Mi (E) Majör Akoru: 1. sesi mi olmak üzere, mi, sol diyez, si seslerinden oluşur. Major gam formülüne göre ( 2 tam bir yarım, 3 tam bir yarım ) mi fa diyez, sol diyez, la, si, do diyez, re diyez, mi sesleri mi major gamını oluşturur. İlgili minörü do diyez minörüdür…

Fa (F) Majör Akoru: 1.sesi fa olmak üzere fa, la, do seslerinden oluşur. Major gam formülüne göre ( 2 tam, 1 yarım, 3 tam 1 yarım ) fa,  sol, la, si bemol, do,re,mi, sesleri fa major gamını oluşturur. İlgili minörö re  minördür…

Sol (G) Majör Akoru: 1. sesi sol olmak üzere sol, si, re seslerinden oluşur. Major gam formülüne göre ( 2 tam, 1 yarım, 3 tam 1 yarım) sol la si do re mi fadiyez sol, sesleri sol major gamını oluşturur. Bir diyezli bir gamdır. İlgili minörü mi minördür.

La (A) Majör Akoru: 1. sesi la olmak üzere la, do, mi seslerinden oluşur. Major gam formülüne göre ( 2 tam 1 yarım 3 tam 1 yarm) la, si, do diyez re, mi, fa diyez, sol diyez, la sesleri la major gamını oluşturur.3 diyezli bir gamdır. İlgili minörü fa diyez minörüdür.

Si (B) Majör Akoru: Si, re diyez ve fa diyez seslerinden oluşur. Beş diyezli bir gamdır.si, do diyez, re diyez, mi, fa diyez, sol diyez, la diyez, si gam sesleridir. İlgili minörü sol diyez minörüdür.


Minör Akorların Basımı

Do (Cm) Minör Akoru: 3. perde üzerine bare basarak elde ediliyor..Do , re diyez , sol seslerinden oluşuyor . Gam sesleri ise:do, re, re diyez, fa, sol, sol diyez, la diyez,do.

Re (Dm) Minör Akoru: 1. sesi re olmak üzere re, fa, la seslerinden oluşur. Minör gam formülüne göre (1 tam bir yarım, 2 tam bir yarım, 2 tam) re mi fa sol la, si bemol, do, re sesleri re minör gamını oluşturur. Fa majörün ilgili minörüdür.  Bir bemollü bir gamdır.

Mi (Em) Minör Akoru: Mi, sol, si seslerinden oluşur. Gam sesleri ise:mi, fa diyez, sol, la, si, do, re, mi.

Fa (Fm) Minör Akoru: Fa, sol diyez,do seslerinden oluşur.Gam sesleri:fa, sol, sol diyez, si bemol, do, do diyez, re diyez,fa.

La (Am) Minör Akoru: 1. sesi la olmak üzere la, mi, do, seslerinden oluşur. Minör gam formülüne göre ( 1 tam 1 yarım 2 tam 1 yarım 2 tam) la si do re mi fa sol la sesleri la minör gamını oluşturur. Do majorün ilgili minörüdür. Diyez ve bemol almaz..

Si (Bm) Minör Akoru: 1. parmak 2.perdeyi tam olarak kapatacak, 2. parmak 3. perdede re notasına, 3.parmak 4. perdede fa diyez, 4. parmak ise yine 4. perdede si notasına basacak. Si minör , re minörün ilgili minörüdür. İki diyezli bir gamdır. si, do diyez, re,  mi,  fadiyez,  sol,  la,  si gam sesleridir.

Eğer yukarıdaki gibi bir çok akorun nasıl oluştuğunu ve diğer akorların da nasıl basıldığını, çalındığını öğrenmek isterseniz “Gitar Akorları Nelerdir?” isimli yazımızı okumanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Yukarıdaki akorların basımlarında da gördüğünüz gibi her akorun oluşması ilgili minörlerine ya da majörlerine dayalıdır. Eksik ve artık akorlar gibi karışık gözüken akorları bulmayı öğrenmek için öncelikle bu kolay akorların nasıl oluştuğunu anlamalısınız.

“Peki akor bulma konusunda nasıl çalışabilirim?”

Akor bulma konusunda kendinizi geliştirmek istiyorsanız yapabileceğiniz en önemli şey bir müzik defteri alıp, yukarıdaki gibi akorların çözümlemelerini çalışmalısınız. Tabi bunun yanında gitar da çalmanız gerekmektedir. Eğer gününüzün 1 saatini müzik teorisi, 1 saatini de gitar çalışmasına ayırırsanız bu konuda ve gitar çalma konusunda kendinizi rahatlıkla geliştirebilirsiniz.

Ayrıca; yukarıdaki akorları basarken, gitarınızdan “cızırtılı” sesler geliyor, bunun sebebini bir türlü bulamıyor ve bunu düzeltmek istiyor iseniz “Akor Nedir? Akorları Bozuk Çıkaran 5 Neden” isimli yazımızı okumanızı tavsiye ederiz. Bu yazıyı okuduktan sonra, gitarınızda sadece akorlar değil, çaldığınız her şey tertemiz olacak.


Bir Şarkının Gitar Akorlarını Nasıl Bulabilirim?

Bir-Şarkının-Gitar-Akorlarını-Nasıl-Bulabilirim
Gelelim, bir şarkının akorlarını kendi kendinize gitar üzerinde nasıl bulup çalabileceğinize… Öncelikle yapmanız gereken şey, şarkıyı analiz etmek için devamlı dinlemek olmalıdır. Akor kurulumunda temel ses çevrim akor değilse, daima akorun ismini aldığını da unutmayalım. Bu yüzden yapabileceğiniz yöntemlerden biri bas gitarın ne çaldığını dinlemek, diğeri ise gitarın bastığı bas sesleri dinlemek olacaktır. Öncelikle gitarınızı elinize alın ve şarkıyı dinlerken, ölçülerin başlarındaki sesleri gitarınızın istediğiniz bir telinden bulmaya çalışın. Her ölçüdeki yerlerini bulduktan sonra, o bastığınız tellerin hangi notalar olduğuna bakın. Notaları bulduktan sonra, akorun karar sesinin o nota olduğundan emin olmanız gerekmektedir.

Gelelim bir parçanın akorlarını gitarda nasıl bulunup çalınabilineceğine.. Öncelikle çalmak istediğiniz parçayı iyi analiz edebilmek adına bir çok defa dinleyin. Akor kurulumunda temel ses çevrim akor değilse daima akorun ismini alır. Bu yüzden de parçada bas gitar ne sesi kullanılmış bunu elimizdeki gitarla deneyip yanılma yöntemi ile bulmamız gerekir. Bir parçanın introsu bitti ve sözle birlikte çalan ilk ölçüde bas gitar hangi ses bastı ise bunu bulmamız gerekmektedir.. Sesi bulduktan sonra o ölçünün üzerinde o temel sesi majör ve minör akor olarak deneyin. Örneğin; Bas gitar “La” sesi bastı, hemen “La Majör” ve “La Minör” akor olarak üzerine çalın. Kulağınız zaten doğru olan ses için size yol gösterecektir. Bunu hemen yazıya dökün ve bu şekilde tüm ölçüleri tek tek çıkarın. Sürekli çeşitli parçalarda tekrarlayarak egzersiz yapmanız durumunda, armonik olarak bazı şeyler yerine oturacak ve çeşitli akorlar öğrenerek, akor çıkarma mantığına tam anlamı ile hakim olacaksınız..


Şarkı Akorlarını Bulma Siteleri ( Song Chord Finder ) 

Şarkı-Akorlarını-Bulma-Siteleri

Eğer ben başta kulağıma güvenmiyorum, tam çıkartamıyorum alışana kadar yine internetten bakacağım diyorsanız da size çok süper 2 site önereceğim! Bu sitelerin en büyük özelliği, siz istediğiniz şarkının youtube linkini ya da ismini giriyorsunuz bu siteler size şarkıların akorlarını çıkartıyor! Hem de eksiksiz ve orjinal olarak. Sizler için birazdan aşağıya linkini vereceğimiz iki site üzerinden, çalmak istediğiniz şarkıyı dinlerken aynı anda alt yazı olarak takip eden akorları görerek, istediğiniz şarkıyı kolaylıkla çalabileceksiniz.

Gelelim bu şarkı akoru bulma sitelerine;
chordify.net
play.riffstation.com

Şu an için en kullanışlı olan 2 şarkı akoru bulma sitesi bunlar! Hem akorların nasıl basılacağını da gösteriyor, biraz da bu sitelerin nasıl kullanıldığından bahsedelim;

Sitenin içerisine girdiktek sonra, istediğiniz şarkının “Url” sini gerekli yerlere yazdıktan sonra, şarkının videosu ve altında akorları gözükecek şeklinde bir ekran açılıyor. Bu ekranda, şarkıda çalınan akorların sürelerine göre aşağıda akorlar sağdan sola doğru hareket ediyor ve siz ne ekranı kaydırmakla uğraşıyorsunuz ne de akorları okumak için çabalamakla çünkü hepsi gözünüzün önünde gerekli zamanlarda hareket ediyorlar.Akor sitelerine güvenmek yerine bu siteleri de deneyebilirsiniz.


Şarkının-Akorları-Gitarla-Nasıl-Bulunur

Bu yazımız “Şarkı Akorları Gitarda Nasıl Bulunur” yazı dizimizin ilk yazısıdır, akor ve gam kavramına dair temel bilgileri içermektedir. Öncelikle akor kavramına ve gam kavramına tam olarak hakim olduktan sonra yazı dizimizin diğer makalelerini de okuyarak bir şarkının akorlarını gitarla çıkartmayı öğrenebilirsiniz.


Hangi Akorlar Hangi Tonda ve Neden?

Bu dersimiz akorların hangi gamda olduğuna ve beşli çemberine değinmektedir.


1. Bölüm: Basit Üçlüler

Her diatonik gam 7 farklı nota içerir. Bu da her gamda 7 farklı üçleme çalmayı mümkün kılar. Bir üçlü gamın 1., 3. ve 5. notalarını simültane olarak çalarak bir akor oluşturmaktır.

Tüm akorlar ilgili oldukları majör gamın üzerine kurulur. Bir C akoru C majör gamının üzerine, D akoru D majör gamının üzerine kurulur şeklinde bunu örnekleyebiliriz.

Her ton için 7 farklı akor vardır bunlar da her tondaki gamın 7 notasına karşılık gelirler. Bir akor birden fazla tonda olabilir. Örneğin bir D majör akoru D, A veya G tonlarının içinde yer alabilir.

Örnek olarak C tonunu kullanacağız.

C tonunda C D E F G A B C notaları bulunur. Gamın her notası bir dereceye eşittir.

..Nota: C D E F G A B C

Derece: 1 2 3 4 5 6 7 1
C gamının içindeki notalardan 7 basit akor oluşturabilirsiniz. Her bir nota farklı bir akorun kök notasıdır.

Bu dersta 1.,3. ve 5. notaların 3 farklı kombinasyonunu inceleyeceğiz. Bunlara ek olarak 3 tane daha kombinasyon vardır fakat onlar başka bir dersimizde incelenecek.

Major üçlü: 1 3  5

Minor üçlü: 1 b3 5

Diminished üçlü: 1 b3 b5
İlk akorumuz bir C akoru olacak. Çünkü C gamdaki ilk derece.Your first chord will be a C chord, because C is the first scale degree. Bu akor C akoru olacağına göre C majör diatonik gamı üzerine kurulacak. Az önce gösterdiğimiz gibi 1.,3. ve 5. derece olan notaları içerecek.

Bu da size C,E ve G notalarını verir.  Bu üç notanın her biri C tonunda olduğuna göre yapmanız tek gereken şey onların uymalarını sağlamak. Böylece elinizde bir majör üçlü olacak; bu da bize ilk akorumuz olan C majörü verecek.

İkinci akorumuz D olacak; çünkü D ikinci derece. Bu akorumuz da D gamı üzerine kurulacak. D gamının içindeki notalar; D E F# G A B C# D. Şimdi bu gamdaki 1.,3. ve 5. notaları alalım.

..Nota: D E F# G A B C# D

Derece: 1 2 3  4 5 6 7  1
Bu da bize D, F#, A notalarını verir. Yalnız burada bir problemimiz var; F# notası C gamının içinde yok. Bu durumda bu akoru tonun içinde tutmak için F#’ı yarım ses geriye çekip F notası haline getireceğiz. Böylece elimizde D,F,A olmuş olacak. Bu da gamın 1,b3 ve 5 sesleri demek. Az önce gösterdiğimiz gibi bu sesler minör üçlüyü oluştururlar. Yani ikinci akorumuz D minör.

Son akorumuz da B akoru olacak. B gamımızdaki 7.derece. Bu akor B gamının üzerine kurulacak; B C# D# E F# G# A# B.  Şimdi bu gamdaki 1.,3.,5. sesleri alalım.

..Nota: B C# D# E F# G# A# B

Derece: 1 2  3  4 5  6  7  1
Bu notalar; B,D#,F#. Gördüğünüz gibi 3. ve 5. ses C tonunda değil. Bu yüzden onların bemollerini alacağız ve elimizde B,D,F notaları olacak. Bu da 1,b3,b5 demek. Hatırlayacağınız üzere bu üçü bize diminished üçlüyü verir. Yani 3. akorumuz B diminished.


Bu örneklerden yola çıkarak geri kalan akorların ne olduğunu çıkarabilirsiniz ama yine de her zaman belli bir şemayı izlerler.

1 – majör
2 – minör
3 – minör
4 – majör
5 – majör
6 – minör
7 – diminished

Bu şemayı uygulayarak C tonundaki akorları hemen çıkarabilirsiniz;
Cmaj
Dmin
Emin
Fmaj
Gmaj
Amin
Bdim

Bu akorların içerdiği tüm notalar C tonundadır.


İncelediğimiz bu şema 5li çemberindeki tüm tonlar için geçerlidir. Fakat majör gam dışındaki diğer gamlar için geçerliliğini yitirir. Böyle bir gam için armonik minör gamı örnek verebiliriz. Armonik minörün kendi akor şeması vardır.

2. Bölüm: Genişletilmiş Akorlar

Şimdi de sırada genişletilmiş akorlar var. Önce 4 çeşit 7li akoru öğrenmeliyiz.

…..Majör 7li: 1  3 5  7 – Kısaltması: maj7

……Minör 7li: 1 b3 5 b7 – Kısaltması: min7

…Dominant 7li: 1  3 5 b7 – Kısaltması: 7, dom7

Minör/Majör 7li: 1 b3 5  7 – Kısaltması: min/maj7
Şimdi ilk akorumuza geri dönelim. !. bölümden bunun bir majör akor olduğunu biliyoruz. Aynı yöntemi kullanarak bunun ne tür bir 7li akor olduğunu çıkarabiliriz.

..Nota: C D E F G A B C

Derece: 1 2 3 4 5 6 7 1
Notalarımız C E G ve B. Hepsi de C tonunun içindeler. Bu yüzden hiç bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Öyleyse akorumuz maj7.

1. bölümdeki ikinci akorumuz bir minör akordu; şimdi onu 7li akor yapalım.

..Nota: D E F# G A B C# D

Derece: 1 2 3  4 5 6 7  1
Notalarımız D F# A C#. 3. ve 7. notalar C tonunda değil. Bu notaları F ve C yaparsak eğer elimizdeki sesler; 1,b3,5,b7 olacak. Bu da min7 akorunu verir.

5. derecedeki akorumuz G akoru olacak Onun da 7lisini bulalım.

..Note: G A B C D E F# G

Degree: 1 2 3 4 5 6 7  1
Notalarımız G B D F#. 7. ses olan F# tonun içinde olması için F yapılmalı. Öyleyse bizim seslerimiz 1,3,5,b7 olacak. Böylece akorumuz da dominant 7li olacaktır.

1. bölümdeki 7. akorumuz Bdim’di. Bu akoru genişleterek 7lisini bulalım.

..Note: B C# D# E F# G# A# B

Degree: 1 2  3  4 5  6  7  1
Bu bize B D# F# A# notalarını verir. C tonunda olmayan notaları yarım ses bemol yaparsak formülümüz 1 b3 b5 b7 olacaktır. Bu da min7(b5) akorunun formülüdür aynı zamanda yarım diminished akor olarak da bilinir.


Aynı şemayla diğer akorları da bulabilirsiniz, şeması şu şekildedir;

1 – maj7
2 – min7
3 – min7
4 – maj7
5 – dom7
6 – min7
7 – min7(b5)

C tonundaki akorlar da şu şekildedir;
Cmaj7
Dmin7
Emin7
Fmaj7
G7 ya da Gdom7 (ikisi aynı akordur)
Amin7
Bmin7(b5)