Bas Gitar

İnsan bedeninde ve tüm enstrümanlarda tiz ve pes olmak üzere iki ayrı ses vardır. Sesler müzik bilimi nin sistemi içerisinde melodik ve armonik düzende kullanılırlar. Seslerin ardı ardına ya da yan yana sıralanarak duyulmasına ya da yazılmasına melodik yapı, üst üste işitimine veya yazılmasına armonik yapı denir. Melodik ya da armonik sesler kurallar çerçevesinde yazılır ve işitilir. Bu kurallar uygulanmazsa kulağa ters gelen seslerle hoş olmayan tınılardan elde edilmiş bir kakofoni doğar. Bunun da adı müzik değildir.

Atonal müzik ortaya çıkar ama icra edilen atonal müzik bile kurallara bağlıdır. Tek bir insan sesi melodiktir. Duyduğu bir ezgiyi, partisyonda gördüğü notaları, şarkıyı, türküyü melodik olarak okur. Ancak iki insan sesi bir araya gelerek armonik bir birliktelik oluşturabilir. Yani tek bir kişinin okuduğu solist partisindeki melodiyi ikinci bir kişi armonik kurala uygun alt yapıyla besleyerek zenginleştirir.

Bu ikiliye, üçlü, dörtlü, beşli veya daha çok insan ekleyerek armonik zenginlik sağlayabiliriz. Örneğin çok sesli koro larda veya arkasına vokal alarak konser veren bir solistin çalışmasında melodik cümlelerin nasıl armonik bir yapıyla güçlendiğini, zenginleştiğini, kulağa hoş geldiğini hissederiz. Çok seslilikte kulağımıza gelen ana melodinin armonik yazılımlı ses katlarıdır. Melodinin ana tonalitesinden yani birinci sesinin üzerine üçüncü, beşinci seslerin katılmasıyla oluşan çok sesliliktir.

İşte insan sesinde melodik yapıyı armonik hale getirmek nasıl kurallara bağlı ise aynı kurallar orkestralarda melodiyi çalan enstrümanları besleyen alt yapı olarak kısaca tanımlanan bir sistemle zenginleştirilirler. Elektro bas gitar, akustik bas gitar, kontrbas gibi enstrümanlarla ana melodinin armonik kurallar içinde üçüncü, beşinci hatta sekizinci sese kadar kurala uygun akorlarla beslenmesi zenginleştirilmesi anlamına gelir

Basgitar bir orkestrada melodik yapının armonik bir temele oturmasını sağlar. Çok sesli korolardaki insan seslerinin armonik olarak birbirini desteklemesi gibi bas gitar da orkestrasını besler ve destekler. Enstrümanın önemini anlamak için bir deney yapalım. Bunun için herhangi bir stüdyoya girme olanağınız varsa kaydı yapılmış bir orkestra parçasının bas gitar veya kontrbas gibi tüm alt yapı seslerini kapatalım.

Dinlediğinizde sizde oluşan duyguyu hemen tarif edelim. Kulağa gelen melodiler bir müddet sonra sizi rahatsız eder. Adeta melodiler kulağı tırmalar. Bu nedenle bilinçli müzik dinlemeyi seven insanlar bas’ ları sever. Bazen müzik dinleyen bir kişinin bas frekansı çoğalttığını duyarız. Basgitar ile beslenmemiş bir orkestranın can damarlarından biri kopmuş demektir. Bas gitar solo bir enstrüman değildir esas işlevi melodik yapıyı daima armonik kurallar çerçevesinde beslemektir.

Zaman zaman emprovize gösteri esnasında orkestralarda basgitarcılarında solo attığı görülür. Orkestra icralarında sadece bateri veya percussion (ritm aletleri) eserin yürüyüş hızını belirlemez. Bas gitar aynı zamanda bir orkestrada ritmi de belirleyen enstrümandır. Armonik akorları basarken aynı zamanda maestro işlevi taşır. Bas gitar dersi nin yanı sıra önemli orkestralardaki basgitarcıların enstrümanı icrasından, beden diline, orkestradaki konumlarından duruşlarına izlenmesi gerekmektedir. İyi bir bas gitarcı bir orkestra nın atardamarıdır.

Temel Notasyon ve Müzik Teorisi
Boş Tellerde Ritm ve Performans Çalışmaları
Teknik Egzersizler (Parmak açma, Esneklik, Dayanıklılık…)
Sağ ve Sol El Teknikleri, Koordinasyon Çalışmaları
Gamlar, Temel Akor Yapıları ve Yürüyüşleri, Form Bilgisi
Etüd ve Şarkı Çalışmaları
Davul Eşliğinde Uygulama Çalışmaları
Hazır Altyapılar (Play Along) Üzerine Performans Çalışmaları
Analitik Dinleme, Stil Analizi, Set Up Bilgisi
Sahne Performansını Artırmaya Yönelik Çalışmalar
İleri Teknik ve Ritmik Çalışmalar (Slap, Walking, Alternative Fingering,
Polyrhythms, Basic & Advanced Phrasing, Arpeggios, Chord Fingerings,
Soloing, Progressive Structures, World Rhythms)
Rock, Blues, Funk, Jazz Türlerinde Temel Yapıların İncelenmesi
Ve Uygulama Çalışmaları
Armoni Dersi
Temel Notasyon Bilgisi, Aralık Bilgisi
Gam Bilgisi ( Majör ve minörlerin kuruluşu, yapısı )
Akor Kuruluşları
Triyadlar ( 3 Sesli Akorlar )
3 Sesli Akor Çevrimleri
Basit Yürüyüşler (3 sesli akorlardan örülü basit yürüyüşler, popüler şarkılardan örneklerle)

7’li Akorlar
4 Sesli Akor Çevrimleri
II Minör 7 – V7 / I Bağlantıları
Temel Yürüyüşler I
Uygulama Çalışmaları I
Dominant Akorların İncelenmesi
BLUES ( I-IV-V )