Çello, çoğunlukla kemanın en kocaman hali olarak bilinir! Peki aslında nedir çello?

İsmi İtalyanca Violoncello olan ve Türkçeye Volonsel olarak girmiş enstrümanın yaygın enternasyonel ismi Çello’ dur. Yaylı ailesinin 2. Büyük çalgısı olan çellonun ilk defa, 16. yüzyılda Fransa’ da kullanıldığı bilinmektedir. Viola De Gamba adı verilen bir çeşidi dışında perdesiz bir enstrüman olan çello, boyutları gereği oturulup, bacak arasına alınarak çalınır. Şekli itibariyle tüm yaylılara benzer özellikler gösterir, ancak boyutları onu keman ve viola dan oldukça ayrı bir noktaya götürmektedir.


Çelloyu Tanıyor musun?

Çello Nedir?


Gövdesinin iki yanında bulunan f harfine benzeyen delikleri sayesinde ses gövde içinde rezonans oluşturduktan sonra gövdeyi büyüyerek terkeder.

Elbette çello bir yay vasıtasıyla çalınır. Bilinen teknikler arasında pizzicado (parmak) çello için akademik bir teknik değildir. Ancak yine de kullanım alanı bulmaktadır.

Çello, orkestralarda hem ensemble hem de solist olarak kullanılabilmektedir. Özellikle Oda orkestralarında vazgeçilmez unsurlardan birisidir. (Senfoni orkestralarında yokluğundan bahsetmek zaten mümkün değildir.)

İsmi İtalyanca Violoncello olan ve Türkçeye Volonsel olarak girmiş enstrümanın yaygın enternasyonel ismi Çello’ dur. Yaylı ailesinin 2. Büyük çalgısı olan çellonun ilk defa, 16. yüzyılda Fransa’ da kullanıldığı bilinmektedir. Viola De Gamba adı verilen bir çeşidi dışında perdesiz bir enstrüman olan çello, boyutları gereği oturulup, bacak arasına alınarak çalınır. Şekli itibariyle tüm yaylılara benzer özellikler gösterir, ancak boyutları onu keman ve viola dan oldukça ayrı bir noktaya götürmektedir.