Bilgi, tecrübe ve yeteneklerimizi ne kadar etkili ve doğru kullanabiliyoruz?

Gerek günlük hayatta, gerek iş hayatında güzel ve etkileyici konuşan insanlar çevrelerinde hayranlık uyandırdıklarına hepimiz tanık olmuşuzdur. Güzel ve etkileyici konuşabilmenin yolu ise elbette iyi bir diksiyona sahip olmaktan geçmektedir…

Dilinizi güzel konuşursanız ister istemez hayatınızda da birçok konunun farklılaştığını rahatlıkla görebilirsiniz. İnsanların hayranlığını, saygılarını kazanarak onlara kendilerini dinleten ayrıcalıklı kişilerden biri de siz olabilirsiniz?

Başarmak için ilk adım, doğru ve etkili iletişim kurabilmektir. Bunu sağlayan da konuşma becerimizdir.

Unutmayın! “Herkes Düşünme ve Konuşma Yeteneklerini Geliştirebilir.”

Diksiyon Nedir?

Diksiyon, konuşurken duygu ve düşünceleri doğru ve etkili bir şekilde anlatabilmek için sesin uyumunu, söyleniş şeklini, seslerin uzunluğunu ve kısalığını, vurgu ve tonlamalarını doğru jest ve mimiklerle yerinde ve güzel kullanma sanatıdır.

SES NEDİR?

Ciğerlerden gelen havanın ses yolunun herhangi bir noktasında boğumlanması ile oluşan ve yayılarak kulaklarla algılanan titreşime ses denir. Sesin saniyedeki titreşim sayısına frekans ya da perde denir. Sesler, ses yolu adı verilen akciğerlerden başlayıp boğaz, gırtlak, damak, dil, diş ve dudakların çeşitli hareketleri sonucunda oluşur.

Ses Çıkarma

Ses, akciğerlerimizden geçen havanın, gırtlağımızdan geçerken buradaki ses tellerini titreştirmesiyle oluşur. Oluşturulan sesin özellikleri birçok sebebe dayanır. Örneğin boğazımız, burun boşluğumuz ve ağız boşluğumuz sesin özelliklerini etkileyen yankı hücreleri olarak görev alırken, dilimizdeki kaslar ve dudaklarımız, seslerden heceleri ve kelimeleri oluşturmaya yardım eder.

Ses Telleri:

Ses telleri sanıldığı gibi tel benzeri bir yapı değildir. Tabakaları olan bir kıvrımdır. Soluk borusunun en üst kısmında, sağ ve solda olmak üzere iki adettir. Nefes alırken birbirlerinden uzaklaşır ve hava yolunu açar; yutkunma ve ses çıkartma sırasında birbirlerine yaklaşır ve kapanırlar. Her iki vokal kıvrım birbirine yaklaşıp arasından hava geçtiği sırada titreşim oluşarak hava akımını periyodik olarak keser ve açar. Böylelikle belirli bir frekansta ses oluşur. Bu, temel frekans olarak adlandırılır. Erkeklerde temel frekans, kadınlardan ve çocuklardan daha düşüktür. Bu nedenle erkek sesi daha kalındır.

Nefes alırken ses çıkarmayız ama verirken ses tellerimizi titreştirecek havayı elde ederiz. Akciğerler bu bakımdan sesin motorudur. Akciğer dokumuz nefes aldığımız hava ile dolar ve kana oksijen verip karbondioksit ile yer değiştirdikten sonra atık hava haline gelir, tekrar aynı yolla dışarı atılır. Ses oluşumunda bu atık hava kullanılır

DOĞRU NEFES ALMANIN ÖNEMİ

Diksiyonda Nefes

Nefes alma çalışmaları, nefes ve ses eğitiminin önemli bir bölümünü oluşturur. Günlük konuşmalardan dramatik çalışmalara kadar her alanda kusursuz bir konuşma için nefes, gerekli bir biçimde kullanılmalıdır. Doğru nefes almak bazı hastalıkların oluşmasını da engeller.

En doğru nefes alma şekli, bebeklerde olduğu gibi nefes almaktır. Bebeklerin nefes almalarına dikkat ettiğimizde, karınlarının nefesle yükselip alçaldığını görürüz. Bu, derin ve yavaş nefes almalarının sonucudur. Zamanla, insanın nefes alma alışkanlığı yürüme sporuyla sağlanabilir. Çünkü yürüme sırasında, yanlış nefes almak zordur.

Doğru nefes alma çalışmaları için,

• Diyaframı kullanabilmek,

• Nefesi tasarruflu kullanmak,

• Nefes egzersizleri yapmak gerekir.

Nefes Egzersizleri

Diksiyon egzersizleri

Dersler bağlamında nefes alıştırmaları yapmak derslerinizi olumlu yönde etkileyecektir. Ne kadar çok nefes ve ses egzersizi yaparsanız o kadar başarılı olursunuz.

Alıştırma 1

Diyaframdan doğru soluma için aşağıda belirtilen hususlara dikkat ederek alışkanlık edinene kadar 2 hafta boyunca her gün bu çalışmayı gerçekleştiriniz. Başarılı olabilmeniz için her yemekte midenizin %30 unu boş bırakınız

Rahat bir şekilde sırtüstü uzanıp nefes aldığınız zaman karın bölgeniz kendiliğinden yukarı doğru hareket edip genişler; nefes verirken aşağıya iner bunu gerçekleştirmeye çalışınız.

1. Yere sırt üstü uzanınız

2. Hızlı ve kısa aralıklarla sadece ağzınızdan soluyunuz.

3. Nefes alırken karından gözlemlediğiniz bir hareket var mı? Varsa bu şekilde nefes almaya devam ediniz.

4. Hareket yoksa ellerinizle göğüs kafesinizin üzerine bastırın veya çevrenizden yardım isteyerek onların göğüs kafesinize bastırmalarını isteyiniz.

5. Solumayı göğsünüzün alt kısmına doğru yapınız. Bu diyaframa yakın bölgeleri çalıştırmanızı sağlayacaktır. Mide bölgenizin kalkıp indiğini göreceksiniz.

Bu çalışmayı günde asgari iki defa 10-15 dakikalığına yapınız ve 15-20 gün yapmaya devam ediniz.

Diksiyon Alıştırma

Alıştırma II

 Açık bir pencere önünde durunuz. Temiz havayı ciğerlerinize çekiniz. Bunu yaparken burundan soluk alınız. Soluk alma sırasında havanın burnunuzdan boğazınıza, oradan da gırtlak ve soluk borunuzla bronşlarınıza ve akciğerlere geçtiğini sonra da soluk verirken havanın aynı yolu, bu sefer ılık ve ıslak bir şekilde izlediğinizi takip ediniz.

Bu alıştırmayı birçok kez tekrarlayınız. Basit bir alıştırmadır ama iyi bir soluk almanın sesin iyi yerleşmesinde çok önemli olduğunu unutmayınız.

Alıştırma III

Dik durunuz, başınız dik, omuzlarınız yukarı kalkmadan, akciğerlerin alabildiği kadar bol, burundan soluk alınız. Soluk alırken ağır alınız, aynı şekilde soluk veriniz. Birdenbire soluk alınız ve birdenbire soluk veriniz.

Alıştırma IV

Ayağa kalkın, bedeniniz dik bir durumda kollarınızı iki yana doğru aşarken yavaş yavaş burnunuzdan nefes alın. Nefes alma eyleminiz kollarınız omuz hizasına gelene kadar devam etsin ve kollarınız o omuz hizasına geldiğinde nefesinizi tam anlamıyla almış olun. Kollarınızı ilk durumuna getirirken ağzınızdan yavaş bir şekilde nefes verin. Ellerinizin ve kollarınızın gergin olmamasına dikkat edin. Bu hareketi uçarcasına tam bir gevşeklik içinde yapmalısınız. Nefesinizi verirken, çok yavaş bir şekilde verin.

Alıştırma V

Kollarınızı hızlı bir biçimde iki yana doğru açarken burnunuzdan derin ve bol nefes alın. Kollarınızı eski yerine bırakırken ağzınızdan nefesinizi verin ve kollarınızın omuz hizasını geçmemesine dikkat ediniz.

Alıştıma VI

Hazır olda durunuz. Soluk alırken ayaklarınız ucuna basarak yükseliniz. Birkaç saniye böyle bekleyiniz, beklerken nefesinizi tutunuz. Sonra topuklarınıza basarak birden soluğunuzu sessizce bırakınız. Aynı hareketi birkaç kere tekrarlayınız.

Alıştırma VII

Burnunuzdan 6 sayıyla nefes alın ve nefesinizi 8 sayıyla ağzınızdan verin. Nefesi burundan alma sayısını sabit tutarak nefesinizi verme sayısını iki iki arttırın ve 22’ye kadar ulaşın. Nefesi alırken omuzlarınızı kaldırmamaya dikkat edin.

Diksiyon Dersleri İçin Nefes Egzersizleri

Alıştırma VIII

Aşağıdaki parça üzerinde, sesi dalgalandırmadan bir solukta söylemeye çalışınız ve olabildiğince yavaş sesle, geniş söyleyerek okumaya çalışınız. Soluk alma yerleri ( I) işareti ile belirtilmiştir:

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, I

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik, I

Ak tolgalı beyler beyi haykırdı: I “İlerle!”

Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle. I

Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan, I

Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan. I

Birden dolu dizgin boşanan atlarımızla

Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla.I

Cennette bu gün gülleri açmış görürüz de

Hala o kızıl hatıra titrer gözümüzde. I

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, I

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik.

(Yahya Kemal Beyatlı, Akıncılar.)

Alıştırma IX

 Derin soluk alarak aşağıdaki cümleyi yavaş yavaş bir solukta söyleyiniz.

 Bir peltek büyük baba peltek konuşan peltek torununu pelteklikten kurtarabilir mi?

Alıştırma X

Yanan bir mumdan birkaç santimetre uzaklıkta açık bir boğumlanma ve iyi anlaşılabilen bir sesle konuşunuz. Eğer mum sönerse soluk çıkarma şiddetlidir, buna dikkat ederek soluğu tutumlu harcamaya alışılmalıdır. Mumu söndürmeden konuşmayı yavaş yavaş yükseltmeye çalışınız.

Daha Fazlası İçin Bize Ulaşın

Daha fazla kültür sanat haberlerine ulaşmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Ayrıca kurslarımız hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için bizi 0507 95 96 333 numaralı telefonumuzu arayabilir ya da mesaj bırakabilirsiniz.

Aklınızda oluşan soru işaretlerini gidermek için direk sanat merkezimize de gelebilirsiniz. Özellikle önceden arayıp randevu alarak ücretsiz bir şekilde resim hocamıza danışabilirsiniz.

Erturgut Sanat Merkezine Nasıl Gelebilirim?

Sanat merkezimize İzmir’in her yerinden metroyla, otobüsle, vapurla ulaşım çok kolaydır. Karşıyaka dışından gelmek zor diye düşünmeyin sanat merkezimizin ulaşımı çok kolay, konumu da çok merkezidir.

İzmir’in neresinden isterseniz kolaylıkla gelebilirsiniz. Kaliteli bir eğitim istiyorsanız, mesafe bana uzak diye düşünmeden önce kesinlikle bir kez sanat merkezimizi ziyaret etmeli ve en azından bizimle bir kahve, bir çay içip sanat merkezimizde gerçekleşen eğitimler hakkında bilgi alıp, sıcak, samimi, eğlenceli sanat ortamımızı kendiniz görmelisiniz.

Karşıyaka Yelken Klübünün 300 metre, Bostanlı tarafına doğru  ilerisinde, halı sahaların çaprazında, Lion Kafe’nin yanında  zemin katta, Karşıyaka Yalı’ da sahilde yer almaktadır.

Aynı zamanda msn@erturgutsanatmerkezi.com mail adresimizden de bize ulaşıp hemen geri dönüş ile aklınızdaki soru işaretlerini giderebilirsiniz. Mutlu, umutlu, sağlıklı, sanat ve sağlıkla dolu günler dileriz.