Türk Müziği ve Batı Müziği

Erturgut Sanat olarak bugün, sizlerle birlikte Türk müziği ile Batı müziğinin arasındaki farkları inceleyeceğiz. Bu yazıda, Türk müziği ve Batı müziğinin arasındaki bütün farkları bulabilirsiniz.

Türk-Müziği-ile-Batı-Müziği-Arasındaki-Farklar

Bu yazıda bulabileceğiniz konular;

♦ Türk müziği ile Batı müziği arasındaki farklar nelerdir?

♦ Türk müziğini, Türk müziği yapan şeyler nelerdir?

♦ Batı müziğini, Batı müziği yapan şeyler nelerdir?

Dilerseniz sizler için hazırladığımız “Türk Müziği ile Batı Müziği Arasındaki Farklar” isimli yazımıza geçiş yapalım.


Türk Müziği ile Batı Müziği Arasındaki Farklar Nelerdir?

Türk-Müziği-ile-Batı-Müziği-Arasındaki-Farklar-Nelerdir

Dilerseniz önce Türk müziği ile Batı müziği arasındaki benzerliklerden birini yazarak başlayalım çünkü sayıları gerçekten çok az.

  • Türk müziğinde de Batı müziğinde olduğu gibi 8 adet nota bulunmaktadır ve bu notalar 2 tam 1 yarım 3 tam 1 yarım seslerden oluşur.
  • Onlardaki bemoller ve diyezler Türk müziğinde de mevcuttur.

Bunlar ses sisteminde bulunan temel benzerliklerdir.

Türk müziği ile batı müziği arasında benzer şeyler olduğu kadar çok fazla farklılık ta mevcuttur. Makamlar, ölçüler, usüller… Dilerseniz sizler için bu farkları madde madde açıklayalım;

  • Türk müziği, onlarda ve bizde aynı olan 8 notayı Batı müziğindeki gibi 12 eşit parçaya değil, birbirinden farklı ve eşit olmayan 24 payçaya bölmüştür
  • Türk müziği, müzik içerisinde bulunan birbirinden farklı işaretler arttırmış fakat Batı müziği, bir musiki içerisindeki işaretlerin tekrarını arttırmıştır. Yani o işaretleri çeşitli enstrümanlar ile tekrarlamak sureti ile bir melodik zenginlik ve ifade gücü katmıştır.
  • Batı müziği, 1 tam ses arasını 2 eşit parçaya bölerken, Türk müziği 1 tam sesin arasını 9 ayrı parçaya bölüp, oluşan her parçaya “koma” adı verilen perdeleri meydana getirmiştir.
  • Batı müziğinin 2,3 ve 4 zamanlı 3 temel usulü bulunmasına karşın, Türk müziğinde toplam 80 adet usul bulunmaktadır.

Temel-İşaretler

  • Türk müziğinde bulunan temel işaretlerin yani perdelerin ve seslerin esasen fazla olması tek seslilik durumunda çok renklilik katmasını mümkün kılarak tek sesi ama çok makamlı olan Türk müziğini ortaya çıkartmıştır. Batı müziğinde ise mesele az sayıdaki işaretin bir musiki cümlesi içerisinde farklı enstrümanlar ile tekrar yolunu tercih edilerek çözümlenmiştir. Bundan dolayı, çok seslilik Batı müziği içerisinde zorunludur.
  • Çok sesli batı müziği bir heykele benzer. Dar bir tabanın üzerine üst üste seslerin yükselmesi ile meydana getirilmiş üç boyutlu bir heykeldir Batı müziği. Buna karşın Türk müziği ise tek satır üzerine çeşitli renkli mozaikler yardımı ile oluşturulmuş renkli bir zemine benzer. İki müzik türü de kendi içerisinde güzeldir ve hitap ettikleri kitleler farklı olabilir.

Yarım-Sesler-ve-Komalar

  • Yarım ses ve koma konusuna gelecek olursak; Batı müziğinde koma kavramı olmadığı için bizim bastığımız koma perdeleri bazı Batı müzikçileri tarafından “Detone” ses olarak adlandırılır ve onlara hak vermek gerekiyor çünkü bu sesler onlarda bulunmamaktadır.
  • Türk müziğindeki malzeme zenginliğinden dolayı armoni vb. kavramlara ihtiyaç duyulmamış ancak en az 2 porte kullanmak zorunda olan Batı müziği sadece 1 porte üzerine yazabildiği için bütün doğu müzikleri gibi tek portelidir ama asla tek sesli olamaz.

Türk-müziği-ve-batı-müziği-arasındaki-farklar

Yukarda görmüş olduğunuz gibi Türk müziği ve Batı müziği arasındaki farkalr dağlar kadardır. Fakat şunu da unutmamalısınız, her müzik türünün kendi kültürüne ait özellikleri, kuralları ve doğası bulunmaktadır. Dolayısıyla “Şu müzik türü, şu müzik türünden daha güzeldir” denilebilecek bir konu asla olmamıştır. Bizim bu yazıyı yazmamızdaki amaç, teknik bilgileri sunmak ve farkı gösterebilmekti. Bu yazıda hiç bir müzik türünü aşağılama ya da yüceltme gibi bir amacımız bulunmamakla birlikte, sizleri bilgilendirmeyi amaçladığımız bir yazıydı ve umarız okurken keyif almışsınızdır. Müzik ile kalın!