Perküsyon yani vurmalı müzik aletleri, ritm amaçlı kullanılan çalgılardır. Perküsyon kelime anlamı olarak latinceden gelmektedir, anlamı ise vurarak ses çıkartmaktır. İnsan sesinden sonra kullanılan en eski müzik aracıdır.

perküsyon-nedir

Perküsyon kursu İzmir tarafından hazırlanan yazımızda perküsyon olarak adlandırabileceğimiz enstrümanları açıklayacağız. Pek çok kişi perküsyonu tek bir enstrüman olarak bilmektedir. Perküsyon vurmalı çalgıların bütünü olarak da adlandırılabilir. Güzel ve efektif bir ses çıkarabileceğiniz her şey bir perküsyon aleti olabilir. Buna taş, tahta, demir gibi cisimler de dahildir.

Perküsyon konserlerinde ve perküsyon kurslarında kullanılan belli başlı müzik aletleri bulunmaktadır. Perküsyon dersleri genellikle bu enstrümanlarla işlenmektedir. Şimdi perküsyonu oluşturan müzik aletlerinin önde gelenlerini ayrıntılı olarak işleyelim.

Perküsyon Enstrumanları

Tumba veya diğer adıyla Conga. Latin Amerika kökenli olarak bilinse de aslında Afrika kökenli bir müzik enstrümanıdır. Afrika da genellikle dini tören ve ayinlerde sıklıkla kullanılırdı. İlk olarak düz ve silindirik şeklindeydi daha sonra gelişerek günümüz halini aldı. Daha sonra Afrika’dan Amerika’ya köle ticaretiyle gelen Afrikalılar bu müzik aleti de yanında getirmiş ve Küba ve çevresinde büyük ilgi yaratmıştır.

Djembe aynı zamanda Cembe olarak da okumaktadır. 13. Yüzyılın ortalarında afrikanın mali cumhuriyeti kısmından kullanılmaya başlamıştır. Günümüze gelene kadar farklı kültür ve toplumlardan etkilenerek farklı formlar almıştır. Çoğu Afrika ülkelerinin ulusal enstrümanıdır.

Bongo Latin Amerika kökenli bir müzik aletidir. Kökeni çok eskiye dayanmaktadır. İlk örnekleri 1500lü yıllarda görülmüştür. İspanyolların çoğu ayinlerinde müzik enstrümanı olarak kullanılmış ve geliştirilmiştir.

Cajon aynı zamanda kahon olarak da okunur. İspanyolca kutu anlamındadır. Anlamı bağlamında bir kutu formundadır ve üstüne oturularak çalınır. Hatta gemilerde ki yük kutularından yapılarak icat edildiği rivayet edilmektedir. Eller ile çalınmaktadır. Orta kısmına vurulduğunda pes bir ses elde edilmektedir. Kenarlarında vurulduğunda ise daha tiz bir ses elde edilmektedir.

Perküsyon bunun dışında bir çok cisim ve maddeden de oluşabilmektedir. Güzel ve efektif ses çıkarabilen her şey taş, çakıl, tahta, plastik vs her perküsyona dahil olabilir.

Perküsyon Çalmanın Faydaları Nelerdir

Perküsyon tek bir müzik enstrümanı olmadığından çok geniş müzik aletlerini kapsamaktadır. Renk renk ve ton ton çeşitli enstrümanlar barındırır içerisinde bu yüzden çocukların sıkılmadan eğlenerek çaldığı bir vurmalı çalgılar topluluğudur. Vurmalı çalgıların hem daha kolay olması hem de daha eğlenceli ve öğretici olması bakımından çocukların  gelişimi bakımından oldukça önemlidir.

Perküsyon dünyanın en evrensel müzik aletlerini bünyesinde barındırır. Hiçbir toplum yada kültür yok tur ki içinde vurmalı bir çalgı barındırmasın. Her kültür ve toplumun geleneksel bir vurmalı çalgısı vardır. Perküsyon işte bu vurmalı çalgıları bünyesinde toplayarak değişik kültürleri bünyesinde barındırmış ve onları evrensel bir hale getirmiştir. Sizin de bu enstrümanları tanımanız ve kullanmanız ufkunuzu geliştireceği gibi hem sosyal hem de kültürel anlamda artılar kazanacaksınız.

Perküsyon kursları günümüzde çoğu okullarda ve şirketlerde motivasyonu arttırmak için toplu bir halde alınmaktadır. Farklı kişilerin bir ritim oluşturmak için bir araya gelmesi ve bu ritmi yapabilmek için eğlenceli bir şekilde çalışması o kişiler arasında ki diyaloğun artmasına ve iletişimin gelişmesine neden olacaktır.

Sizde hem sosyal çevrenizle iletişimini güçlendirmek hem de özgüveninizi arttırmak için perküsyon çalışmalarını deneyebilirsiniz.