Klasik müziğin ortaçağdan günümüze gelen ve bu denli uzun zamandır sürekli büyüyen ve gelişen bir müzik dalı olarak güncel müziklere göre çok daha derin kökleri olan evrensel bir müzik olduğunu kabul etmeliyiz. Tüm dünyaca müzik eğitiminde de bu yüzden tabanda verilen eğitim klasik müzikle başlar müzikal deneyim ve birikimler klasik müzik eğitimininkullanılmasıyla gelişim sağlar. Çok sesliliği, orkestral müziği, enstrümana hakim olma ve duyma yetisini çocuk yaştan başlayarak geliştirebilen en önemli müzik dalı olarak tüm dünyaca geçerliliğini sürdürmektedir.

Klasik gitar tarihte ortaçağla başlayan telli çalgılar grubunun en önemli enstrümanı olmuştur. Arap kültüründen İspanyaya kadar uzanan ve tüm avrupaya yayılan yolculuğu onun günümüzdeki şeklini almasını sağlamıştır. Klasik müziğin içinde solo olarak seslendirilebilinen, çok sesli yani armonik bir çalgı olarak yerini günümüze kadar sağlamlaştırmış orkestralarda konçertoları veya solo eserleriyle beğeniyle dinletilebilmektedir.

Klasik gitarın günümüze kadar olan bu tarihsel yolculuğu enstrümanın fiziksel olduğu kadar gitar müziğinin de oldukça ilerlemesini sağlamıştır. Rönesans, Barok, Klasik, Romantik ve Çağdaş Dönem olan klasik müzik çağının en ünlü bestecileri orkestral müzikle ilgili eserlerini bestelerken gitar müziğine de oldukça yer vermişlerdir. Örneğin Johan Sebastian Bach, Niccolo Paganini, Telemann, Domenico Scarlatti, İsaac Albeniz, Castenuovo Tedesco, Roussel, Mompou, Britten, Henze, Torroba, Rodrigo, Hallfter, Berio, Turina, Falla, Takemitsu, Ponce, Bennett, Berkeley, Walton, Martin, Davies, Tippett, Dodgson, Arnold, Brindle, Lauro, Poulene gibi önemli besteciler gitar müziğine oldukça önemli eserler kazandırmışlardır.

Çocuk yaşta başlanması tavsiye edilen klasik gitar eğitiminin öneminde biz eğitimcilere ve siz ebeveynlere önemli roller düşmektedir. Bunun başında Klasik Müzikle ilgilenmek, çocuklarımıza klasik müzik dinletmek, kendi enstrümanlarıyla ilgili müzik ve kaynaklar sağlamak, müzik eğitimlerinde klasik müzik eğitimi almalarını sağlamak gibi yönlendirmelerle çocuklarımızın gelecekte güzel bir kültür birikimiyle aydınlanmalarını sağlayabiliriz.

Klasik gitarı öğrenme süresi kişiden kişiye değişiklik göstermektedir, herkes klasik gitarı farklı sürelerde öğrenebilir.