Yaratıcı Drama Kursu

Kendini ve sosyal ortamı tanıma, dünyaya birey olarak açılma çocuklarda en zor atlatılan süreçlerdir. Çocuğunuzun bu süreci en doğru şekilde geçirmesini, bilişsel ve duygusal olarak özgüven kazanmasını isterseniz; onu drama derslerimizle buluşturmalısınız.
Çocuklarda yaratıcı drama (süreç draması) eğitimi şu şekilde tanımlanmaktadır. Oyun ve canlandırmaya dayalı olarak günlük yaşamdaki herhangi bir sözcüğün, kavramın, sesin ya da bir öykünün, tablonun, fotoğrafın; drama grubu tarafından yeniden yorumlanması ve tamamlanması ile ortaya çıkan yaratı sürecidir. Bu süreçte çocuk önce kendisi olmayı öğrenir. Başkalarının rolüne bürünerek, empati kurmayı; bulunmak istediği yerde, olmak istediği kişi rolü ile hayal dünyasını geliştirir.

Drama derslerimizin akış programı şu şekildedir;
I. Grubu tanıma- kişilere alışma
II. Isınma ve rahatlama
III. Rol oynama ve pandomim
IV. Doğaçlama
V. Oluşum ve değerlendirme

Yaratıcı Drama Kursu İzmir   – Yaratıcı Drama Dersi izmir