Slide

Slide bir legato tekniğidir. Gitarist bir notaya basıp tele penayla vurduktan sonra , gitmek istediği diğer notaya parmağını hiç kaldırmadan kaydırarak götürür. Düzgünce yapıldığı takdirde diğer nota da temiz bir şekilde duyulur.

Slide gitaristine isteğine bağlı olarak birkaç şekilde yapılabilir. Örneğin gitarist basmak istediği notanın daha ilerisinden veya gerisinden Slide yapmaya başlar ve notaya öyle ulaşır. Yani belli olmayan bir notadan başlayarak Slide yapar. Bazen de bunun tam tersi yapılabilir. Gitarist notaya basıp tele vurduktan sonra geriye veya ileriye doğru Slide yapar. Ama genellikle geriye doğru Slide tercih edilir. Bu da bilinmeyen notaya Slide olarak tanımlanabilir.

Basit bir teknik gibi görünmesi Slide ‘ ın önemsiz olduğu anlamına gelmez. Her gitaristin kullandığı çok önemli bir tekniktir.