Piyano ve Parmak Ekolü

Piyano pedagojisinin ilk yüz yılında, çoğunlukla üç temel ilkenin kabul [...]