Udun Yapısı

udUd temel olarak 5 ana parçadan oluşmaktadır. Tekne, göğüs, sap, burguluk ve teller.

Udun teknesi, enine ve boyunca 4-5 cm lik parçalardan oluşan bir kalıbın üzerine; 70 cm boy, 2-4 cm en ve 3 mm kalınlıktaki dilimlerin işlenmesiyle oluşur. Bu dilimler ise, genellikle maun, vengi, ceviz, erik ve ya da zeytin ağacından yapılabilir.

Bu dilimler ise, yeterli sıcaklığa erişince, ütü ve ince kağıt yardımıyla kalıba çekilir. İç yüzeyi de kağıtla ve extrafor yardımıyla kuvvetlendirilir.

Ud Dersi İzmir