Erturgut Sanat ailesi olarak bugün sizler için Sinemada Müziğin Rolü konusunu ele alacağız.. En sevdiğiniz filmleri müzikleri olmada izlediğinizi hayal edin. Yalnızca görüntüleri görüp başka bir şey duymadınızda nasıl hissederdiniz? Sinema sanatında kuşkusuz müziğin belirleyici bir rolü vardır. Filmin senaryosuna ve hikayesine hayat veriyor. Sinematik anlatımın ayrılmaz bir parçasıdır. Peki, ses ve görüntü arasındaki bu ilişki nasıl başladı?

Müzik Kurslarımız hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için Buraya Tıklayın. Ayrıca Ücretsiz Deneme Derslerimize katılmak için hemen bize ulaşıp ücretsiz randevu alın!

Sinemada Müziğin Rolü

Sinemada müziğin ilk yılları

Sinemada Müziğin Rolü
Sinemada Müziğin Rolü

Müzik yıllar boyunca, toplumda ve dini törenlerden tiyatroya ve epik şiire kadar her sanat dalında vardı. En son eşlik eden müzik türü film müziğidir ve diğerlerinden ayrı bir tür olarak kabul edilir. Hareketli görüntüleri sesle birleştirme fikri, sinemanın icadı kadar eskidir. Her ikisi de bir film oluşturmak için temel bileşenlerdir. Albert Einstein’a göre bu iki unsur birbirleriyle “karşıtlık çatışması” içinde olsalar da yine de birleşirler ve birbirlerini etkilerler. 1890’ların başında, görüntü ve sesi senkronize etmeye yönelik ilk çabalar ne yazık ki sonuçsuz kaldı. Ancak, filmlerde müzik kullanımını gerekli kılan birkaç önemli neden olduğu için çabalar devam etti. Bunun ana sebeplerinden biri, olay örgüsünü müzik aracılığıyla anlamak ve izleyicide güçlü duygular uyandırmaktı. 

Müzik, sokaktan duyulan gürültünün yanı sıra odadaki sesleri de kapsadığı için daha pratik bir nedenden dolayı gerekli hale geldi. (örn. Filmin projektörünün sesi) 1892’de Charles-Emile Reynaud, “Pantomimes Lumineuses” adlı ilk animasyon filmini yarattı. Filmin gösterimi Paris’te gerçekleşti. Bu filme eşlik eden müzik, piyano’da Gaston Paulin tarafından bestelendi ve izleyenlere canlı olarak çalındı. 35 yıl (1892-1927) boyunca sinema sessizdi ve filmlere neredeyse her zaman gerekli olan canlı müzik eşlik etti. Daha spesifik olarak, Lumière kardeşler ilk filmlerinde (1895-1896), piyanistleri veya orkestraları kullandılar.

Başlangıçta, film müziği ya olay örgüsüne eşlik etmek ya da bir sahnenin kalite özelliklerini vurgulamak için kullanıldı. Ayrıca müzik, ses efektleri sağladı ve diyalog eksikliğini dengeledi. Müziğin amacı, görsel efekti film izleyicisi için daha yoğun ve anlaşılır kılmak ve onun iç dünyasına dokunmaktı. Sessiz sinemada müziğin varlığı, müzik dinleme açısından yeni yolların keşfedilmesine yol açmıştır.

Ses teknolojisinin ve film müziğinin evrimi

Sinemada Müziğin Rolü
Sinemada Müziğin Rolü

Kuşkusuz sinemada müzik tarihi, alımlama ve yansıtma için görsel-işitsel medyanın önemli teknolojik gelişimi ile şekillenmiştir. 1920’lerde iki büyük şirket, Fox ve Warner Bros, sesli filmin ortaya çıkmasına katkıda bulundu. Her iki şirket de ses kayıt cihazlarına yatırım yaptı. Sesi görüntü ile senkronize olarak kaydetmek, yerleştirmek ve filme dahil etmek mümkün olduğu için müzik için de aynısı yapılmalıydı. Ancak bu çok zor ve pahalıydı çünkü oyuncuların tüm orkestra ile birlikte seslerini kaydetmek için gece gündüz stüdyoda olmaları gerekiyordu. Bununla birlikte, yıllar içinde teknoloji büyük ölçüde gelişti ve müzik, her filme kendi benzersiz damgasını verecek şekilde geliştirildi. Tanınmış ezgi ve şarkılardan alınan müzik temaları da yerini özgün bestelere bırakmıştı. 

Sinema için müzik yazmak ve çalmak için ilk çabanın, müzisyenin neyi, hangi şekilde ve tarzda çalacağını tam olarak bilmesi için bir rehber, bir araç olan “cue Sheet” olduğunu belirtmekte fayda var. Müzisyen, “cue Sheet” ile film sahnesinin evrimine veya bir zamanlayıcının kullanımına göre hangi müzikal temanın çalınması gerektiğini tam olarak biliyordu. Bu tekniğin bir dezavantajı belki de koordinasyon ve iç ritmin olmamasıydı. Müzik, izleyicide oyuncunun hareketlerini takip etmediği izlenimini verdi. Tipik bir örnek, “Potemkin Savaş Gemisi” (1925) filmidir. O zamandan beri film yapımcıları cihazlarla bu senkronizasyon sorununu çözmeye çalıştılar. 

1926’da kaydedilmiş sinematik sesin varlığını gözlemliyoruz. Daha spesifik olarak, Warner Bros şirketi, müzik çalma özelliği sağlayan Vitaphone cihazını tanıttı. Bu, film projektörüyle senkronize edilmiş bir disk aracılığıyla mümkün oldu. Bu yeniliğe dayanan ilk film 1972’de Amerika Birleşik Devletleri’nde çekilen ve büyük bir başarı yakalayan “The Jazz Singer” oldu.

Her sanat eserinin amacı sadece estetik değil, aynı zamanda içeriğini de (biçim ve içeriğin diyalektik birliğini) desteklemesi gerekir. Müzik sadece sinema ortamına dahil olmakla kalmaz, aynı zamanda önemli anlatı işlevlerini de yerine getirir. 

Sinemada Müziğin Rolü
Sinemada Müziğin Rolü

Wingstedt’e (2005) göre müzikal anlatının aşağıdaki altı işlevi vardır: 

  • Duygusal işlev: Müziğin duygusal nitelikleri iletebildiği yer. 
  • Bilgilendirme işlevi: Müziğin fenomenleri veya olayları duygusal düzeyden ziyade bilişsel düzeyde ileterek ifade ettiği veya açıkladığı yer. 
  • Tanımlayıcı işlev: Müziğin belirli değerleri daha pasif bir şekilde temsil etmekten ziyade aktif olarak (veya programatik olarak) bir şeyi tanımladığı yer. Bu genellikle fiziksel dünyayı tanımlama meselesidir.
  • Yönlendirme işlevi: Burada, gözü, zihni ve düşünceyi “yönlendirmek” için doğrudan dinleyiciye yönelen müzik işlevleri dahildir. Bu işlev reklamcılıkta ve bilgisayar oyunlarında öne çıkmaktadır 
  • Zamansal işlev: Müziğin süreklilik sağlayabileceği ve yapı ve biçimi tanımlayabildiği yer
  • Retorik işlev: Müziğin bazen anlatı olaylarını veya durumunu yorumlamak için “ileri adım attığı” yer. Bu işlev, genellikle müzikal ifadenin görsellerle kontrast oluşturması veya iyi bilinen müzik materyallerine atıfta bulunulmasıyla elde edilir.

Bir Duygu Kaynağı Olarak Film Müziği

Sinemada Müziğin Rolü
Sinemada Müziğin Rolü

Araştırmalara göre müzik, insanın genel zihinsel durumunu etkiler ve duygusal dünyasını zenginleştirir. Martin Scorsese özellikle sinemada müzik konusunda şunları söyledi: “Müzik ve film birbirinden ayrılamaz. Her zaman oldular ve her zaman olacaklar”. Sinemada ses ve görüntünün birleşimi izleyicide belirli zamanlarda belirli duygular uyandırır. Bu, örneğin bir filmde müziğin öne çıktığı ve yoğun, yüksek sesli veya etkili olabileceği bir anda gözlemlenebilir. Bu, izleyicinin duygularının değiştiği ve beklenen veya beklenmeyen bir olayı beklerken endişe, korku veya beklenti hissettiği zamandır. Müzikte var olan melodi ve ritim gibi farklı unsurlar, izleyicinin duygusal tepkisini etkileyebileceğinden, müziğin sinemadaki rolü ile doğrudan ilişkilidir. Tipik bir örnek Alfred Hitchcock’tur. Sembolik filmi “Psycho” (1960) ve bestesi Bernard Hermann’ın yaptığı en tanınmış müzik. Ünlü duş sahnesi sırasında duyulan keman cıvıltısı, film müziği tarihinde yerini koruyarak izleyicilerin korku ve endişelerini artırdı. Şüphesiz, hala en çok algılanan ve merak uyandıran müziktir. Alfred Hitchcock’un Psycho duş sahnesini cıyaklayan keman sesleri olmadan hayal edebiliyor musunuz?

Müziğin bir filmdeki en güçlü araçlardan biri olduğu açıktır, çünkü seyirciyi filmdeki karakterlerle katılmaya motive eder. Ayrıca müzik, yazıldığı imaj olmadan takdir edilemez. Onunla o kadar yakından ilişkili ve o kadar tamamlayıcı ki onsuz eksik görünüyor. Sergio Leone’nin harika westernleri, Ennio Morricone’nin eşsiz müziği olmasaydı bu kadar büyük bir başarı elde edemezdi. Alışılmadık renkler ve armoniler, karakteristik ıslık ve insan sesleri Ennio Morricone’nin müziğinin unsurlarından bazıları. Spagetti Western filmi “İyi, Kötü ve Çirkin”de Morricone, üç ana karakteri tanıtmak için ana müzik temasını kullanır, ancak her karakter için farklı orkestrasyon kullanır. İyiye bir flüt eşlik eder, Kötü’ye bir argilolofono (bir halk çalgısı) eşlik ederken, Çirkin’e çakalın ulumasını taklit eden insan sesleri eşlik eder. Bu şekilde müzik, anlatım rolüne sahiptir.

Müzik ve duygular birbirini etkiler ve biri olmadan diğeri olamaz. İzleyicilerin ilgisini çeken ve onlara bir deneyim yaşama fırsatı veren güçlü bir kombinasyon sunar. Film müziği ve duygu, tüm insan duyu ve düşüncelerinin aktif olarak dahil olduğu bir ekiptir. Müziği filmden ayırsaydık sonucun aynı olmayacağı ve yaşanmış bir deneyim olmayacağı anlaşılıyor. Müzik, yaşamın farklı aşamalarından geçen duygusal ve fiziksel yolculuğu takip eder. Ancak, başından sonuna kadar değişmeyen bir şeyi korur: Otantiklik. Film müziği, yedinci sanatın büyülü dünyasının kilidini açan bir anahtardır. Melodinin ilk notası ile aklımız en sevdiğimiz filmden görüntülerle dolup taşar.