Kemanda yay teknikleri çok önemli yer tutmaktadır, bu teknikler şunlardır:

Legato Tekniği: Bağlı ya da birbirine bağlı anlamında, notaların kesintisiz olarak birbirini izlemesi gerektiğini ifade eder.

Detache (Detaşe) Tekniği: Legatonun tersine ayrı ayrı yazılmış sesleri, yay değiştirme yoluyla birbirinden ayırarak çalma şeklidir.

Portato Tekniği: Tek yayda yapılan detaşe sürüşlerine portato denilmektedir.

Martele Tekniği: Seslerin nitelikli ve pürüzsüz bir biçimde elde edilmesidir. Her sesin başında keskin bir aksan yapılır ve daima seslerin arasında duraklamak gerekmektedir.

Staccato (Stakkato) Tekniği: Bu teknik, birbirinden kısa-kesin olarak ayrılan tek yay sürüşüyle yapılır ve yay, teller üzerinden hiç kaldırılmaz.

Spiccato (Spikato) Tekniği: Yayın orta noktası ile ağırlık noktası arasındaki bölgeden kısa ve çabuk halde tele düşürülüp kaldırılmasıdır.

Pizzicato (Psikato) Tekniği: Seslerin yay yerine parmak aracılığıyla elde edilmesini sağlayan bir tekniktir.

Bunların hepsi sistemli ve düzenli çalışmalarla kazanılan tekniklerdir.