Modern Öğrenme Sistemi

Öğrenme metotları tarihin başlangıcından beri insanlıkla birlikte gelişen, modernleşme ile birlikte kendine sürekli yeni yollar bulan ve devinen bir süreçtir. İnsan öğrenmeye aç oldukça ve geliştikçe yeni yollar yeni deneyimler ve öğretiler aramaktadır.

Drama eğitimi de bu arayış içinde hayat bulan ve her geçen gün gelişen çağdaş bir öğrenme oluşumudur.

Drama Etkinliği
Drama Etkinliği

Erturgut Sanat Merkezi olarak biz de bugün size bu çağdaş öğrenme sistemi hakkında kısaca bilgi vermek ve temel olarak “Drama Nedir?” sorusuna yanıt aramak için bir içerik hazırladık.

Eğer siz de dramaya meraklıysanız ya da alanında uzman eğitmenler aracılığı ile bir drama eğitimi alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edelim.

Hazır mısınız? O halde başlayalım.

Drama Nedir?

Drama etkinliği nedir?
Drama Nedir?

Drama eğitimine kısaca değinmeden önce belki de cevaplanması gereken ilk soru dramanın ne olduğu konusundadır. Kısaca tanımlayacak olursak drama bir düşünceyi beden diliyle, hareket ederek, bir devinim içinde anlatmaktır.

Diğer bir deyişle ise bireyin kendini ifade etme yolunda gerçekleştireceği, araştırmacı, empati barındıran, aktif katılımcı olarak var olabileceği, angaryalaşmış eğitim – öğretim modellerinin dışına çıkarak “Yaparak ve Yaşayarak” öğrenmesini sağlayacağı bir sistemdir.

Drama ve Eğitim İlişkisi Nedir?

Sanat ve Eğitim
Drama ve Eğitim

Eğitimde, ülkemizde en çok başvurulan yöntem öğretmenin anlatıp öğrenenlerin dinlediği klasik yöntemdir. Bu yöntem birçok konuda işe yaramakla birlikte bazı konularda yetersiz kalmaktadır.

Günümüzde teknolojik gelişmeler, günlük yaşam nedeniyle bireyin sosyalleşme sürecinde aile, komşular, akrabalar vb. yakınların etkisi azalmıştır. Bu nedenle akrabalık ve komşuluk ilişkileri sırasında yaşantılar yoluyla edinilen bilgilerin bireye kazandırılması ve bireyde olumlu değişmeler sağlanması amacıyla drama tekniğinin eğitimde uygulanması zorunluluk haline gelmiştir.

İşte drama da tam bu noktada devreye girmekte, gündelik hayat deneyimleri kontrollü bir simülasyon içinde bir eğitim sürecine çevirmektedir. Birey yaşanması muhtemel durumları deneyimleyerek tepkiler geliştirmekte, kendini ifade etme ve karşı tarafı anlama edinimi kazanmaktadır.

Drama ve Oyun İlişkisi Nedir?

Drama ile oyun iç içedir. Drama oyunun pek çok özelliğini barındırır. Oyun, birey ve özellikle de çocuk için yemek, içmek kadar önemlidir.

Paylaşma, yardımlaşma, yenme ve yenilmeyi yaşayarak öğrenir. Güven duyma, karar verme, iletişim kurma drama ile oyun arasında ki ortak noktalardır. Dramanın kökeninde oyun kavramı bulunduğuna göre eğitimde drama da da kültürel ve evrensel oyunlardan yararlanılır .

Oyunda ki etkileşim ile toplumsal yaşantıdaki etkileşimin benzer olması, oyunun eğitimde drama da kullanılmasına neden olmuştur. Eğitim de drama grupla yapılan oyunsu süreçlerdir.  

Fakat, bununla birlikte tabi ki drama ve oyun arasında çeşitli farklılıklar da vardır. Bunlardan en net olanı dramanın bir grup etkinliği olmasına karşın oyunun tek başına da oynanabilir olmasıdır. Diğer yandan oyunlar bazen belirli bir amaca hizmet etmezken dramada belli eğitsel, sanatsal v.b. hedef ve amaçlar vardır ve bunlar lider ya da öğretmen tarafından belirlenir.

Ve en önemlisi oyunların bir kazananı olurken dramada sonuç değil süreç ve o süreç içerisindeki öğrenimler en önemli etkeni oluşturmaktadır.

Drama Türleri Nelerdir?

Drama Türleri Nelerdir?
Türleri

Psikodrama

Psikodrama kişilik, kişiler arası ilişki, çatışma ve duygu sorunlarının özel dramatik yöntemlerle keşfedildiği bir grup yöntemidir. Psikodramanın amacı; insanların söz düşünce ve davranışlarında tutarlı olmalarına yardımcı olmak, kendimize ve başkalarına karşı açık ve tutarlı olmayı kolaylaştırmaktır.

Eğitici Drama

Pedagojik drama olarak da adlandırılır. Çocuğun hemen her konuda eğitiminde kullanılan bir tekniktir. Bu nedenle diğer iki drama türünü de belirli oranlarda içine alır. Çünkü eğitici drama, çocuğun psikolojik yapı ve psikolojik yaşantılar konusunda bilinçlenmesini de, özel bir yetenek olarak yaratıcılığı kazanmasını da amaçlar.

Eğitici drama ile yaratıcı drama arasındaki en önemli fark, eğitici dramanın amacının oyun yaratmak olmaması ve çocukların konuya eğitim amaçlı olarak katılmalarıdır.

Yaratıcı Drama

Çocukların yaratıcılık özelliğini geliştirmek ve oyun yoluyla düş güçlerini harekete geçirmek için çocuklarla yapılan drama etkinliklerine yaratıcı drama denir.

Yaratıcı drama, oyunlar kurarak çocuğa yaşantılar yoluyla yeni durumlara ve olaylara sağlıklı tepki vermesi ya da uyum sağlaması konusunda yardım etme sürecidir. Bu bakımdan yaratıcı drama çocuğun oyunlar yoluyla edindiği yaşama dair deneyimlerin doğru ve yerinde deneyimler olması için kontrol altında, önceden tasarlanmış ve bu konuda deneyimli kişiler tarafından yönlendirilerek yapılan bir etkinlik olmalıdır.

Dramanın İşleyişi Hangi Basamaklardan Oluşur?

Isınma ve Rahatlama
Isınma ve Rahatlama

Isınma ve Rahatlama

Çeşitli yöntemlerle beş duyuyu kullanma, gözlem yetisinin geliştiği, bedensel ve dokunsal alıştırmaların yapıldığı, tanışma, etkileşim kurma, güven ve uyum özelliklerini katılımcıya kazandıran ve oldukça kesin kurallarla belirlenen, grup liderinin yönlendiriciliğinde yapılan çalışmadır.

Oynama (Pandomim ve rol oynama)

Belirlenmiş kurallar içinde özgürce oyun kurma ve geliştirme çalışmalarından oluşur. Yaratıcılık bu aşamada oldukça önemlidir.

Doğaçlama

Saptanan bir tema üzerinden yola çıkılarak, bir hedefe doğru belli aşamalarla yol alınır. Bireyselliğin ve yaratıcılığın ön plana çıktığı çalışmalardır.

Oluşum ve Değerlendirme

Grup etkinliği gerçekleştirdikten sonra kendi kendine değerlendirme yapar. Grup lideri bu aşamada katılımcıları soru sorarak yönlendirir ve onların oyun ve yaşantı esnasında neler hissettiklerini ifade etmelerini sağlar.

Eğer siz de en doğru teknikle iyi bir drama atölyesine katılmak, kendinizi bu doğru tekniklerle ifade edebileceğinize inanıyor, pratik ve en geçerli egzersizlerle kısa sürede düzgün ve akıcı bir iletişim becerisine sahip olmak istiyorsanız hemen bizlere msn@erturgutsanatmerkezi.com mail adresimizden yada 0 507 95 96 333 No’lu telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.